Från parkour till parkhäng - Den aktiva stadsdelen

I Inre hamnen kommer människor kunna njuta av ett härligt liv vid vattnet. Här ska boende, norrköpingsbor och turister enkelt kunna vara aktiva, umgås och må bra. Elisabet Manfred, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun, berättar om hur stadsmiljön ska möjliggöra allt från utmanande parkour till avkopplande parkhäng.

– Inre hamnen är ett jätteroligt projekt. Det är inte ofta man bygger en så stor, ny stadsdel. Det är jättehäftigt. Och det fantastiska läget vid vattnet, alltså… det är inte många städer i Sverige som ens har sådana här miljöer, säger Elisabet Manfred, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

I utvecklingen av Inre hamnen är Elisabet delaktig i gestaltningen av offentliga platser. Målet är att skapa en stadsdel full av liv och rörelse – där både boende och besökare trivs och mår bra. Här ska kajstråk, parker och gator utformas så att de uppmuntrar till aktivitet. Det ska vara enkelt att gå och cykla. Och stadsmiljön ska möjliggöra mängder av olika aktiviteter.

– För att vi människor ska må bra måste vi röra på oss. Och gärna utomhus eftersom gröna miljöer minskar stress och bidrar till bättre hälsa.

Kanontorget – välkomnande entrépark för event

Norrköpings nya stadsdel sträcker sig från Hamnbron/Packhusgatan i väst till Kaptensgatan i öst. Direkt efter Hamnbron kommer besökare till Inre hamnen välkomnas av en grönskande entrépark med stora träd, slingrande gångstråk och rofyllda sittplatser. Vid vattenlinjen knyts parken ihop med Kanontorgets stora kajplan – en utmärkt plats för lite större evenemang menar Elisabet:

– Här kan vi ha event som behöver stora öppna ytor. Det kan vara konserter eller marknader, som Augustifesten. Det kommer också finnas plats för uteserveringar.

Skeppskajen – bad och brygghäng

Längs Motala ström sträcker sig Inre hamnens mest karaktäristiska stråk och stora attraktion: Skeppskajen. Här kommer både boende och besökare verkligen kunna njuta av livet vid vattnet. Det blir bryggor och bassänger för sol och bad – både motionssim och vattenlek. Paviljonger som kan rymma allt från kiosker och våffelstuga till kajakuthyrning. Turbåtar till Kolmårdens djurpark och skärgården. Butiker, restauranger och caféer med härliga uteserveringar.

Tanken är att det stora utbudet av aktiviteter ska locka både Norrköpingsbor och turister till Inre hamnen; en del med fritidsbåtar som kommer kunna lägga till vid kajen.

– Det finns en del fina exempel i andra städer där man har förvandlat liknande områden; där gamla hamnar som tidigare upplevts som ganska obehagliga och skräpiga har blivit något helt fantastiskt där alla vill hänga. Det är ju vad vi hoppas på för Inre hamnen, säger Elisabet.

Varvsparken – hamnens grönskande hjärta

Alldeles intill kajstråket, i hjärtat av Inre hamnen, finns stadsdelens största park: Varvsparken. En central grönskande park med stora träd och ett inre rum som öppnar sig mot Motala ström.

– Här hoppas vi kunna ha lite fruktträd och bärbuskar. Det kommer också finnas en lekplats och ett strandbad med lugnt vatten för de mindre barnen.

Och inne i den lite tätare grönskan finns små stigar där barn kan leka och upptäcka den artrika växtligheten.

– Vi arbetar mycket utifrån att vi ska ha aktiviteter för alla. Och för barn är faktiskt den mest jämställda aktiviteten just naturlek. När barn leker i skogsdungar med kottar och pinnar leker de mer tillsammans, jämfört med andra aktiviteter då killar och tjejer ofta leker var för sig.

Andra aktiviteter som forskning har visat att både killar och tjejer tar del av är parkour och klätterlek, som också kommer finnas i Inre hamnen.

Brännerigatan – lekfullt stråk för rörelse

I norr knyts Varvsparken ihop med Brännerigatan, ett långsmalt parkstråk som blir Inre hamnens mest aktiva område.

– Här planerar vi för utegym, någon form av dans- och musikplats med scen, parkour, klätterlek och en mindre yta för bollsport – som på vintern också kan spolas för skridskoåkning. Det här blir verkligen ett aktivt stråk. Hit ska man inte gå om man vill bara vill sitta och ta det lugnt, avslutar Elisabet Manfred och skrattar.

Artikeln publicerades den 13 mars 2020.