Kranar och kontor påminner om forna tider i Inre hamnen

Den nya innerstadsdelen Inre hamnen kommer att innehålla banbrytande arkitektur och innovativa bostäder. Men området har en spännande och livfull historia vilket de tre profilbyggnaderna på norra kajen vittnar om.

Den norra kajen kommer att vara ett promenadstråk från Hamnbron och som knyter an till Varvsparken, bryggor och soldäck. Kajstråk, parker och gator byggs för fullt, precis som de första bostadshusen i området.

Mitt i denna urbana stadsmiljö får vi också en påminnelse om den tidigare hamnen och dess verksamheter. De är en viktig del av Norrköpings själ som är värd att bevara. Därför har två hamnkranar och en kontorsbyggnad restaurerats och placerats på den norra kajen för att bevara hamnkaraktären.

Den stora hamnkranen

Högt upp i skyn tornar den stora hamnkranen som står placerad i hjärtat av Inre hamnen: nära Varvsparken och precis intill en av kanalerna som löper in i området. Kranen är 35 meter hög och stod tidigare på Öhmanskajen där den byggdes på 1960-talet. Efter ommålning till ursprunglig färg, har den blivit blickfång och profil för Inre hamnen.

Den lilla hamnkranen

Vid Andreas kvarn står den piggt gula lilla hamnkranen. Den är från 1900-talets början och räddades åt eftervärlden i början av 2000-talet när den restaurerades och återfick sin gula kulör. Kranen kommer att vara ett av de första intrycken besökaren får när den kliver in i området genom Kanontorget som fungerar som en entré vid Hamnbrons norra fäste.

Gasmästarkontoret

Nära den stora hamnkranen står den här tegelbyggnaden. Den stod tidigare längre in på området och har flyttats fram till kajkanten. Den är byggd 1862 och är den sista byggnaden från Norrköpings tidigare gasverk som var i drift fram till 1980-talet. I genomförd byggnadsinventering har byggnaden högsta klassningen ”byggnad av högsta värde”. Byggnaden ansluter till Varvsparken och kommer att användas för publik verksamhet.