Låt tankarna vandra längs vattenvägarna

Utvecklingen av Inre hamnens första etapp sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag samt Norrköpings kommun.

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Byggstart för den första etappen planeras ske under början av 2019.