Landmärken ska skapa trevliga stadsrum

"Jag är oerhört stolt över hur vi på Heimstaden är med och bidrar till Norrköping och i skapandet av en helt ny stadsdel". Peter Karlström på Heimstaden är en av byggherrarna i Inre Hamnen. Hans starka engagemang för både samhällsbyggnad, arkitektur och lokal tillväxt genomsyrar vårt samtal när vi träffar honom.

Just Inre hamnen i Norrköping har haft en stor dragningskraft under många års tid, säger Peter Karlström
- Jag har ju varit verksam inom byggnation och fastigheter här i Norrköping under lång tid. När vi började bli klara med staden runt strömmen; industrilandskapet, universitetet och andra projekt var det naturligt att blickarna fortsatte vandra längs vattnet.

Nytänkande och grönt

Och där ligger den – nästan bortglömd av Norrköpingsborna själva – Inre hamnen, ett sammanhängande stycke extremt centralt belägen mark med en enorm potential.
- För oss på Heimstaden var det en självklarhet att vara med i marktilldelningstävlingen - och vi ansträngde oss verkligen hårt för att få fram vilka vi är, vad vi ville och vad vi tror på. Vi är ju i Norrköping och Inre hamnen för att stanna - och vi vill bygga med variation och med starka arkitektoniska kvaliteter.

Ett av Heimstadens kärnvärden är nytänkande. Och det kommer märkas inte minst i de grönytor som bidrar till Inre hamnens ekosystemtjänster. Heimstaden kommer till exempel erbjuda mycket grönska i takterasser och så kallade “pocket parks”.

En portal till området

Heimstadens tre fastigheter har en ungefärlig 70/30-fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter. De är ritade av tre olika arkitektkontor och skiljer sig helt åt sinsemellan. Precis vid inlopppet i hamnens östra del kommer en riktig signaturfastighet att byggas, ritad av Utopia arkitekter, ett spännande utropstecken med intressanta vinklar och ljusspel i fasaden.
- Den här byggnaden kommer bli ett landmärke och bidra med en helt egen karaktär till Inre hamnens skyline, säger Peter Karlström.
- Den fungerar också som något av en portal in till området, eftersom man kunner komma gå rakt igenom den. 

 
Oväntade vinklar

Nästa byggnad är ritad av ÅWL arkitekter i Norrköping. Peter Karlström kommenterar gestaltningen:
- Den har en mycket tydlig karaktär, den känns nästan lite “gaudisk” med sina oväntade vinklar, linjer och gröna terrasser.

Den tredje fastigheten, som ritats av ÅWL:s stockholmskontor, delar kvarter och innergård med en annan byggherre och kommer innehålla 38 lägenheter. Läget precis intill kajen och en av de nyanlagda kanalerna gör att just den här fastigheten hamnar mitt i ett naturligt flöde av boende och besökare.
- Här ser vi framför oss en restaurang med uteservering året runt, lek- och aktivitetsytor och ekosystemtjänster som växthus och odling på tak.

Levande stadsrum

Peter Karlström berättar om en inspirationsresa till Hamburg som byggherregruppen åkte på tillsammans - för att se hur den nordtyska mångmiljonstaden väckt sitt slumrande hamnområde till nytt liv.
- Framför allt slogs vi av tätheten, att de hade vågat tränga ihop det. Tack vare det kändes det aldrig öde, utan man hade lyckats skapa levande stadsrum på ett riktigt trevligt sätt. Dessutom hade de tillåtit bottenvåningarnas verksamheter att “välla ut” på marknivå. Restauranger, förskolor och annat satte karaktär i gatuplanet. Det var en miljö som man gärna ville bo i, men också besöka för nöjes skull. Precis som vi vill ha det i Inre hamnen.

Den här artikeln publicerades den 19 februari 2019.