En växande innerstad

Norrköpings innerstad är mitt uppe i en enorm förvandling. Stora centrala, vattennära ytor frigörs när hamnverksamheten flyttar ut till Händelö, industriområdet Sylten omvandlas till en ny, spännande stadsmiljö och en ny stadsdel med kontor, handel och bostäder växer fram kring den nya, upphöjda centralstationen i Butängen. Genom Ostlänken blir det en viktig och central nod för hela regionen.

Omvandlingen och utvidgningen av innerstaden som vi ser idag kan sägas ha startat med den mycket medvetna satsningen på industrilandskapet i början på 1990-talet med tillkomsten av universitet och kultur- och museietableringar. En karaktärsfull miljö togs tillvara och utvecklades till en levande stadsdel full av kreativitet och attraktivitet där utvecklingen pågår än idag. Anna Larsson, chef för enheten för övergripande samhällsplanering, berättar:

– Det har pågått en väldigt medveten planering under många år för att ta tillvara attraktiva lägen vid vattnet, och stadsutvecklingen har följt strömmen ganska tydligt. Vi har gradvis utnyttjat lägen som är nära strömmen och sedan 2000-talet med Ostlänken i sikte även nära resecentrum, så vi har liksom laddat för den utveckling som följer av Ostlänken väldigt länge. Samtidigt har vi vackra och
karaktärsfulla miljöer att bygga på så stadsutvecklingen står stark på egna ben.

Tidigare har Norrköping haft ett ganska tydligt centrum utmed Drottninggatan, men i och med den här utvecklingen kommer man få ett par olika stråk runt om staden som blir naturliga platser att vistas på, både för Norrköpingsborna och för besökare.

– Norrköping får mer och mer storstadspuls, samtidigt som allt kommer ligga på bekvämt gångavstånd, säger Anna. Den nya centralstationen och området runtomkring blir ett av dessa stråk. Tack vare Ostlänken, som på ett märkbart sätt kommer förkorta restiderna till och från Norrköping,
blir en stationsnära placering väldigt attraktiv för både näringsliv och privatpersoner.

– Det kommer vara intressant för många som vill ha närmare till en större arbetsmarknadsregion, säger Josef Erixon, projektledare för nya centralstationen.

– Läget och marken runt stationen får en viktig roll och det ska vi utnyttja effektivt med bostäder, kontor, handel, parker, och allt som hör en innerstad till. Det är i mångt och mycket det faktum att stationen blir upphöjd som möjliggör detta, i det att gatorna kan fortsätta norrut under stationsanläggningen och att staden kan fortsätta utvecklas nordost, säger Josef.

Öster om centralstationen ligger Inre hamnen, tidigare ett livligt hamnområde som nu flyttat verksamheten längre ut i Bråviken. Läget är enastående: området är beläget direkt vid Motala ström, nära city, resecentrum, promenaderna och precis söder om den framtida stadsparken Johannisborg.

– Johannisborg tror jag är en väldigt viktig pusselbit som många inte tänker på, säger Josef. Eftersom det blir så många täta stadsdelar kommer en grön, lummig yta vara viktig för helhetsintrycket. Inre hamnen kommer så småningom att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Just nu byggs gator, kajer, kanaler, parker och torg inom etapp 1, närmast strömmen. Bostäderna kommer här samsas med förskolor, butiker, restauranger, caféer och annat, och resultatet blir en stadsdel som är levande dag som kväll.

– Vi satsar väldigt mycket på de allmänna ytorna, bland annat genom att vi bygger in kanaler i området, och även aktivitetsstråk, kajstråk, bryggor intill vattnet, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen.

– Våra förväntningar är att det verkligen ska bli Norrköpings nya vardagsrum. Oavsett om man är boende i området eller besökare ska det vara en plats där man vill tillbringa en dag, säger Ola.

På andra sidan strömmen ligger Sylten. I det gamla industriområdet ser du Bråvallaverkets 100 meter höga skorsten som ett självklart landmärke. Visionen för området är att dra nytta av närheten till vattnet och Syltenbergets grönområde, att bevara gamla byggnader och samtidigt göra plats för ny karaktärsfull arkitektur.

– Syltenområdet kommer att förnyas lite i taget och utvecklas till en blandstad mittemot Inre hamnen. Här är tanken att bevara, utveckla och komplettera befintliga byggnader och platser. Här ska det finnas besöksmål, kultur, kontor, kommersiellt och även idrott, plus en del bostäder, säger Martin Heidesjö, stadsbyggnadsstrateg.

Med södra kajen finns möjligheten att förstärka stadens koppling mot Bråviken genom att skapa en härlig kajpromenad och ett utvecklat båtliv.

– Stora kaj- och vattenytor finns tillgängliga för stadsutveckling, båtliv, rekreation och turism. Husbåtar skulle också kunna vara en möjlighet, menar Martin.

Sylten ska i framtiden också bli mycket grönare, med stora öppna ytor och parkstråk upp mot Syltenberget.

– Syltenberget är en viktig del i förvandlingen av området. Här finns möjlighet att skapa en viktig grön lunga i den framtida stadsdelen. Förnyelsen av Sylten ska bidra till en fortsatt stark utveckling av Norrköpings innerstad, med ett fokus på hållbar social utveckling och klimatanpassningar, berättar Martin. Besök gärna Timescape Garden som finns på berget nu, lägger Martin till.

Konstnären Åsa Jungnelius har här under tre år det platsspecifika konstprojektet ”Den inre världsutställningen” som tar avstamp i den konst- och industriutställningen som ägde rum här 1906. Åsa sätter upp paviljonger på olika platser, och den första var inne i Bråvallaverket där man flög luftballong inomhus! Åsas konst ska också ge avtryck längs med södra kajen och upp på Syltenberget.

– Det är en väldigt bra och rolig start på områdets utveckling, säger Martin.

– Satsningen på allmänna ytor och möjligheten att verkligen ta tillvara på unika lägen i staden, det har varit i stort fokus, säger Ola Brånäs. Vi är mycket glada över att vi har kunnat omvandla platser som tidigare inte riktigt varit tillgängliga för invånarna, och som i vissa fall dessutom haft ganska stora miljöskulder, till något nytt och positivt som är tillgängligt för alla.