En växande innerstad

Norrköpings innerstad är mitt uppe i en enorm förvandling. Stora centrala, vattennära ytor frigörs när hamnverksamheten flyttar ut till Händelö, industriområdet Sylten omvandlas till en ny, spännande stadsmiljö och en ny stadsdel med kontor, handel och bostäder växer fram kring den nya, upphöjda centralstationen i Butängen. Genom Ostlänken blir det en viktig och central nod för hela regionen.

Omvandlingen och utvidgningen av innerstaden som vi ser idag kan sägas ha startat med den mycket medvetna satsningen på industrilandskapet i början på 1990-talet med tillkomsten av universitet och kultur- och museietableringar. En karaktärsfull miljö togs tillvara och utvecklades till en
levande stadsdel full av kreativitet och attraktivitet där utvecklingen pågår än idag. Anna Larsson, chef för enheten för övergripande samhällsplanering, berättar:

– Det har pågått en väldigt medveten planering under många år för att ta tillvara attraktiva lägen vid vattnet, och stadsutvecklingen har följt strömmen ganska tydligt. Vi har gradvis utnyttjat lägen som är nära strömmen och sedan 2000-talet med Ostlänken i sikte även nära resecentrum, så vi har liksom laddat för den utveckling som följer av Ostlänken väldigt länge. Samtidigt har vi vackra och
karaktärsfulla miljöer att bygga på så stadsutvecklingen står stark på egna ben.

Tidigare har Norrköping haft ett ganska tydligt centrum utmed Drottninggatan, men i och med den här utvecklingen kommer man få ett par olika stråk runt om staden som blir naturliga platser att vistas på, både för Norrköpingsborna och för besökare.

– Norrköping får mer och mer storstadspuls, samtidigt som allt kommer ligga på bekvämt gångavstånd, säger Anna. Den nya centralstationen och området runtomkring blir ett av dessa stråk. Tack vare Ostlänken, som på ett märkbart sätt kommer förkorta restiderna till och från Norrköping,
blir en stationsnära placering väldigt attraktiv för både näringsliv och privatpersoner.

– Det kommer vara intressant för många som vill ha närmare till en större arbetsmarknadsregion, säger Josef Erixon, projektledare för nya centralstationen.
– Läget och marken runt stationen får en viktig roll och det ska vi utnyttja effektivt med bostäder, kontor, handel, parker, och allt som hör en innerstad till. Det är i mångt och mycket det faktum att stationen blir upphöjd som möjliggör detta, i det att gatorna kan fortsätta norrut under stationsanläggningen och att staden kan fortsätta utvecklas nordost, säger Josef.


Öster om centralstationen ligger Inre hamnen, tidigare ett livligt hamnområde som nu flyttat verksamheten längre ut i Bråviken. Läget är enastående: området är beläget direkt vid Motala ström, nära city, resecentrum, promenaderna och precis söder om den framtida stadsparken Johannisborg.

Johannisborg tror jag är en väldigt viktig pusselbit som många inte tänker på, säger Josef. Eftersom det blir så många täta stadsdelar kommer en grön, lummig yta vara viktig för helhetsintrycket. Inre hamnen kommer så småningom att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Just nu byggs gator, kajer, kanaler, parker och torg inom etapp 1, närmast strömmen. Bostäderna kommer här samsas med förskolor, butiker, restauranger, caféer och annat, och resultatet blir en stadsdel som är levande dag som kväll.

– Vi satsar väldigt mycket på de allmänna ytorna, bland annat genom att vi bygger in kanaler i området, och även aktivitetsstråk, kajstråk, bryggor intill vattnet, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen.
– Våra förväntningar är att det verkligen ska bli Norrköpings nya vardagsrum. Oavsett om man är boende i området eller besökare ska det vara en plats där man vill tillbringa en dag, säger Ola.

På andra sidan strömmen ligger Sylten, det gamla industriområdet med Bråvallaverkets 100 meter höga skorsten som ett självklart landmärke. Också här märks att en viktig del av strategin från kommunens sida har varit att bygga och utveckla staden mot vattnet på ett tydligare sätt än tidigare. Här finns ett långt kajområde på cirka en kilometer som står redo att utvecklas till en vacker och
levande plats, och innanför det ligger bland annat kvarteret Triangeln som har varit först ut och representerar starten på omvandlingen av området.

– Vi vill att det här området ska komplettera Inre hamnen, säger Martin Heidesjö, tadsbyggnadsstrateg. Det blir en del bostäder men mer av annat, mycket kultur, kontor, fokus på kommersiellt, och även idrott, fortsätter Martin.


Konstnären Åsa Jungnelius har här under tre år ett konstprojekt som tar avstamp i den konst- och
industriutställningen som ägde rum här 1906. Åsa sätter upp paviljonger på olika platser runt om Triangeln, och den första var inne i Bråvallaverket – där flög man luftballong inomhus. Tanken är att Åsas konst ska ge avtryck längs med södra kajen och upp på Syltenberget också.

– Det är en väldigt bra och rolig start på områdets utveckling, säger Martin. Sammantaget är det en väldigt positiv utveckling vi ser i Norrköping. Mycket handlar förstås om byggnader och infrastruktur, men allmänna ytor är något som har varit viktigt för kommunens utvecklingsarbete.

– Satsningen på allmänna ytor och möjligheten att verkligen ta tillvara på unika lägen i staden, det har varit i stort fokus, säger Ola Brånäs. Vi är mycket glada över att vi har kunnat omvandla platser som
tidigare inte riktigt varit tillgängliga för invånarna, och som i vissa fall dessutom haft ganska stora miljöskulder, till något nytt och positivt som är tillgängligt för alla.