Härliga hållbara hamnen

Förvandlingen av Inre hamnen är i full gång, från förorenad industrikaj till Sveriges härligaste stadsmiljö. Stefan Källman, Johan Tillmar och Elke Myrhede berättar om hur visionen för den hållbara hamnen ska bli verklighet.

Projektet Inre hamnen genomsyras av ett starkt hållbarhetstänk, ett fokus och förhållningssätt som gör avtryck i hela processen. Det handlar om allt från miljövänliga materialval och förnyelsebara energikällor till att främja en aktiv livsstil och gynna biologisk mångfald. I Inre hamnen ska det vara enkelt att leva och bo hållbart.

– Den här frågan kommer bara att öka i betydelse. Det är bara att titta på den yngre generationen med Greta Thunberg i spetsen. Idag är de skolungdomar men om tio år ska de bo någonstans, säger Stefan Källman, projekt- och inköpschef på Hyresbostäder. Han fortsätter:

– Jag tror absolut att Inre hamnen kommer möta förväntningarna från människor som vill bo hållbart. Och att människor kommer vara stolta över att bo i Inre hamnen.

Höga ambitioner för stadens bästa

För att Inre hamnen ska bli den härliga och hållbara stadsdel som Norrköpingsbor verkligen kan vara stolta över har alla byggherrar enats om en gemensam hög ambitionsnivå samt mängder av konkreta åtaganden för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Dessa ligger till grund för de olika projektens utformning. Basnivån, som alla måste uppfylla, är hög och flyttar bland annat fram positionerna för ny grön teknik. Därutöver finns ytterligare en
nivå som innebär att varje byggherre får välja ett antal lösningar som ökar hållbarheten ännu mer.

– Den höga grundnivån har fått oss att jobba ännu mer med att utveckla hållbarheten. Vi köper till exempel alltid hundra procent vindkraft till våra projekt. Och vi har nästan alltid solceller. Men för Inre hamnen har vi fått ta steget och göra ännu mer, berättar Johan Tillmar,affärsutvecklingschef på Riksbyggen. I Riksbyggens projekt finns bland annat lösningar som ska uppmuntra de boende att välja cykeln istället för bilen, men också initiativ som stimulerar delningsekonomi.

– Vi kommer till exempel bygga ett återanvändningsrum i en förening. Istället för att kasta kläder och prylar som man inte behöver kan de återanvändas inom föreningen. Man ska också kunna låna verktyg, berättar Johan Tillmar.

För att skapa variation och bredd har valet av hållbara lösningar samordnats mellan byggherrarna. På så sätt får alla hus och kvarter får sin egen karaktär, och stadsdelen en mångfald av hållbarhet. Det nära samarbetet mellan byggherrarna är resultatet av ett helt nytt arbetssätt som utgår från allas vilja att göra det bästa för stadsdelen och för Norrköping.

Återbruk möjligt när historiska hamnen renas

Som en av Sveriges mest anrika hamnar bär Inre hamnen på en historia väl värd att bevara. Men det tunga arvet från århundraden av industri och handel har också satt sina spår. Idag är industrikajen en av länets mest förorenade platser. Och ett omfattande saneringsarbete pågår. Elke Myrhede är markmiljöspecialist på stadsbyggnadskontoret och projektledare för saneringen:

– Området är så pass förorenat att vi hade behövt rena hamnen för eller senare, även om vi inte hade byggt bostäder. Nu behöver vi ha en högre ambitionsnivå och sanera lite mer, eftersom människor ska leva och bo här. Det blir en win-win-situation. Vi får både bort föroreningarna och kan nyttja ett attraktivt läge i stan till något värdefullt – bostäder och en levande stad – som många kan få nytta av.

Just nu saneras Gasverkstomten, gatorna och kajen utanför Gasverket samt tomten vid Andreas kvarn. Man planerar även för en så kallad termisk behandling av djupa föroreningar.

– Vi kommer hetta upp marken så att föroreningarna avgår i ångor. Man kan säga att vi kokar bort föroreningarna. Tekniken är helt ny för den här typen av föroreningar. Det aldrig gjorts i Sverige, så det blir en spännande utmaning, säger Elke Myrhede.

Men allt som ligger dolt under jord ska inte förångas, en hel del går att återbruka.

– Under saneringen har vi hittat väldigt mycket granitsten som vi hoppas kunna använda. Det finns också sten från de arkeologiska utgrävningarna, gamla räls och belysningsstolpar som det vore roligt om vi kan återbruka. Det är dels hållbart men också ett sätt att bevara hamnens historia och lyfta det kulturella värdet, menar Elke Myrhede.

En trygg stadsdel för alla

Att många Norrköpingsbor kommer få njuta av Inre hamnen är en viktig ingrediens i den sociala hållbarheten. Dels genom att olika upplåtelseformer blandas och dels genom att Inre hamnen ska vara tillgänglig för alla – inte bara de som bor där.

– Många stadsdelar är strikt uppdelade mellan bostäder, kontor och verksamheter och så färdas man emellan. Inre hamnen kommer ha allt, och vara en destination med bad, restauranger, butiker och arbetsplatser. Det blir liv och rörelse dygnet runt, det skapar trygghet, säger Johan Tillmar.

För att ytterligare öka tryggheten kvällstid har Riksbyggen bland annat planerat för takterrasser med utekök och gemensamhetslokaler i markplan med stora glasytor utåt – istället för butiker som håller stängt på kvällen.

För Hyresbostäder är den sociala hållbarheten på många sätt en del av företags dna. Som allmännyttigt bostadsbolag har Hyresbostäder varit med och byggt upp Norrköping, ända sedan 1946. Genom åren har bolaget haft ett stort engagemang i att bidra till en stad där människor trivs och känner sig trygga.

– Även om vi på 1950-talet inte använde begreppet hållbarhet så har vi alltid långsiktigt utvecklat trivsamma och socialt attraktiva stadsdelar där många olika människor vill vara, leva och verka. Det rimmar väldigt väl med Inre hamnen. Och det är så vi bygger framgångsrika stadsdelar som kan utvecklas och hålla över tid, avslutar Stefan Källman.

Artikeln publicerades den 13 mars 2020.