Unikt i Europa, med inspiration från hela världen

När projektledare Fredrik Wallin ombeds jämföra Inre hamnen i Norrköping med liknande projekt runt om i världen lyfter han istället fram det som gör projektet så unikt: de levande kvarteren, mångfalden i arkitekturen, hur vattnet leds in i stadsdelarna. "Folk kommer resa till Norrköping för att få uppleva den här miljön", säger han.

Inre hamnen är ett lysande exempel på en pågående återerövring av centrala före detta hamn-, varvs- och industriområden runt om i Europeiska städer. Platser som kanske övergivits eller fått stå och förfalla innan de tagits tillvara på nytt, för nya syften.

- Ja, det stämmer att Inre hamnen på sätt och vis ingår i den här större utvecklingen, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.
- Samtidigt törs jag säga att vi har valt en helt egen väg i Norrköping - framför allt jämfört med liknande projekt i Sverige. Här tar vi verkligen tillvara på hamnkänslan, vattnet, det historiska arvet och ambitionen att bygga “riktig stad”, en stad som lever dygnet runt.
- Ska man jämföra med något annat måste man ta sig till exempelvis Hamburg eller Rotterdam, men även i de fallen törs jag säga att vi valt en helt egen väg. Jag tror att vi kommer få hit en hel del besökare från runt om i världen som kommer hit bara för att uppleva den här nya stadsdelen.

Levande kvarter

Under samtalet med Fredrik lyfter han fram just begreppet “riktig stad” vid flera tillfällen. - Ja, jag tror att många förstår vad jag menar med känslan av “riktig stad”. Det har inte alltid med åldern på byggnaderna att göra. Jag älskar till exempel att röra mig i Maraiskvarteren i Paris. De mer än 100-åriga byggnaderna har mycket gemensamt med känslan i Budapest - eller för den delen de trevligaste grannskapen i London. Det är lågmälda kvaliteter, lugna gaturum, skalor som man kan ta in. I en riktig stad ska det gå omkring människor längs gatan. Det är viktigt att det finns både arbetsplatser, boende och besöksmål.

Vattnet är en av de stora kvaliteterna

Vattenspegeln och de djupa, farbara kanalerna kommer, helt naturligt, att bli ett av Inre hamnens stora dragplåster.
- Människor har en stark dragningskraft till vatten. Sjöutsikt och waterfront-lägen är något som i alla tider har värderats högt. Jag har inte djupanalyserat varför vatten fortfarande har så stark dragningskraft, men för väldigt många är det något starkt positivt med öppna vyer och de skiftningar som vatten ger. Kanske handlar det om en frihetskänsla.
- Vi kommer hur som helst att försöka utnyttja vårt läge vid vattnet till fullo. Vi vill ha bad, strandrestauranger, båtliv, kanotuthyrning och kajpromenader. Något av det första som Norrköpingsborna kommer märka är den nya gångbron som knyter samman den norra och den södra delen av hamnen. Bron accentuerar läget och är också en viktig markering i arbetet för att maximera tillgängligheten till området.

Nordens bästa arkitekter

Ett annat sätt som Inre hamnen kommer särskilja sig gentemot liknande projekt är den stora variationen i arkitekturen.
- Vårt mål är att få flera av Nordens bästa arkitekter engagerade i Inre hamnen. Och här har vi verkligen lyckats. Vi har gett byggherrar och arkitekter en enorm frihet, med värdeord och paletter istället för meterlånga kravspecifikationer. Resultatet har blivit en detaljplan och byggnader med unika arkitektoniska värden var för sig, men ändå en sammanhängande stadsbild.
- Varje byggnad kommer vara fantastisk. Men det är samspelet husen och kvarteren emellan, med landskapsarkitekturen, vattnet, invånarna, besökarna och verksamheten som kommer skapa en fantastisk helhet, avslutar Fredrik Wallin.

Den här artikeln publicerades den 5 februari 2019.