Bad

Nu är baden stängda för säsongen.

Simma i Strömmen och plaska med barnen.

Längs med Motala ströms vatten och nedsänkta i träbryggorna, finns två bassänger du kan bada och simma i.

Bassängområdena är öppna varje dag mellan klockan 9 och 18. Är grinden stängd får du inte bada. Badet håller öppet under 2023 från 6 juli till 3 september. Du får bara bada i bassängerna – Motala ström har generellt badförbud.

Baden är allmänna och sköts av kommunen. Baden är obevakade och allt badande sker på eget ansvar. Föräldrar ansvarar för sina barn och ska hålla dem under uppsikt oavsett om de kan simma eller inte.

Bassängen som är avsedd för simning är 2 meter djup som mest med en grundare del som är 0,9 meter djup.

Bassängen vid bastun har motsvarande djup men där är det en större yta som har den lägre delen. Båda bassängerna har sluttningar i botten så djupet ändras gradvis. Den har en ramp ner i vattnet med ledstänger på båda sidor så att personer som behöver hålla i sig eller rulla ner i vattnet kan göra det.

Botten i de båda bassängerna består av metall med hål i (ungefär som en sil) som gör att vattnet kan cirkulera och bytas ut.

Strandbad i Varvsparken för de minsta

Intill bassängområdet ligger Varvsparken där det finn ett strandbad med sandbotten. Det är anpassat för barn där man kan plaska och gräva i sanden.

bassäng

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.