Gasmästarkontoret

Byggd 1862 i tegel och tillhörde gasverket.

Huset stod tidigare längre in på området och har flyttats fram till kajkanten.
Det är byggt 1862 och är den sista byggnaden från Norrköpings tidigare gasverk som var i drift fram till 1980-talet.

I genomförd byggnadsinventering har byggnaden högsta klassningen ”byggnad av högsta värde”. Byggnaden ansluter till Varvsparken och kommer att användas för publik verksamhet.

Gasmästarkontoret

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.