Kanontorget

En grönskande entré till Inre hamnen med blommande träd, buskar, perenner och lökväxter.

Kanontorget är en välkomnande grön entré till Inre hamnen från väster vid Hamnbrons norra fäste. Här knyter vi samman dagens innerstad med den kommande nya stadsdelen genom en frodig, spännande parkmiljö. Befintliga stora träd har bevarats och kompletterats med nya, variationsrika planteringar.

Kanontorget fick sitt namn när det fungerade som upplagsplats för kanoner från Finspångs bruk som skulle skeppas ut från Norrköpings hamn. Bruket var under 300 år landets största kanongjuteri och tillverkningen pågick fram till 1911 då Bofors tog över verksamheten. Torget finns med på 1848 års stadskarta och omfattade ursprungligen även nuvarande Tullhustorget på andra sidan Packhusgatan.

Parkens gångstråk består av platsgjuten betong med kanter av stål. Murar och stödmurar utförs av stålplåtar och stålbalkar som ger associationer till industri och hamn. Parkens växtmaterial består av gräs med partier av låga buskar och skugg- och torktåliga perenner som ger frodig grönska under de uppvuxna träden.

De stor stenarna är återanvända, de höll tidigare gasklockan på sin plats.

Läs mer på om gestalningen på landskapsarktitektens webbplats

trappa kanontorget

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.