Lilla hamnkranen

Vid Andreas kvarn står den piggt gula lilla hamnkranen.


Den är från 1900-talets början och räddades åt eftervärlden i början av 2000-talet när den restaurerades och återfick sin gula kulör.

Kranen kommer att vara ett av de första intrycken besökaren får när den kliver in i området genom Kanontorget som fungerar som en entré vid Hamnbrons norra fäste.

gul kran

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.