Varvsbron

Kopplingen mellan norra och södra kajen

Norrköpings nyaste bro har tydliga kopplingar till båtar, segel och skeppsgolv för att ge ett marint uttryck. Brokonstruktionen gömmer sig bakom räcket som med sina vita triangulära former sveper över vattnet i en lekfull dans av ljus och transparens.

Bron är en gång- och cykelbro som gör det lätt att nå Inre hamnen. Bron är anpassad för att kunna öppnas för att släppa igenom båttrafik.

Frihöjden är ca 1,3 m beroende på vattenståndet

Bron har utformats av Lokal xxx arkitekter.

Varvsbron detalj räcket


Varvsbron över Motala ström

Varvsbron är av typen holländsk klaffbro och kommer att bli öppningsbar.

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.