Bastun

Vid brofästet och Varvsparken ligger Inre hamnens bastu. Den är en del av den unika miljö som skapas intill Motala ström och som tillsammans med bad, bryggor, kanaler och park gör platsen till ett attraktivt besöksmål.

Bastun är öppen samtidigt som bassängerna; klockan 07.00-19.00 alla dagar.

Om bastun

Bastubyggnaden flyter på vattnet och är byggd av trä, mestadels gran.

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.