Bastun

Vid brofästet och Varvsparken ligger Inre hamnens bastu. Den är en del av den unika miljö som skapas intill Motala ström och som tillsammans med bad, bryggor, kanaler och park gör platsen till ett attraktivt besöksmål.

Bastun är ännu inte tagen i drift. Norrköpings kommun undersöker nu vilken förening eller annan aktör som skulle kunna sköta och driva bastun. En förhoppning är att bastun ska kunna tas i drift under 2024 i samband med att de första familjerna flyttar in i stadsdelen.

Bastun kommer att vara bokningsbar för allmänheten, vad det kommer att kosta är ännu inte fastställt.

Om bastun

Bastubyggnaden flyter på vattnet och är byggd av trä, mestadels gran.

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.