Castellum

Två byggnader för kontor och publika verksamheter. Den ena delas i två av en vertikalt vinterträdgård, den andra är rund med träfasad.

Castellums hus

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.