HSB

Radhus och lägenheter. Vid badet planeras ett flerbostadshus med två runda huskroppar med en stor bottenvåning – perfekt för en restaurang.

HSB

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.