Preservia

Ingress

Tillsammans med arkitekt Kaminsky Arkitektur och Moelven planeras det att uppföras 170 bostäder i flerbostadshus. Projektet består av 5-7 våningar med varierande uttryck och formspråk för att skapa liv och omväxling i gårds- och gatumiljön.

preservia.se

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.