Skanska

På kajen ligger ett hus som hämtat sin inspiration från staplade containrarna där vissa partier skjuter ut, ritat av Wingårds arkitekter.

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.