Hyresbostäder

Fyra olika projekt, alla med egen nisch. I det ovala ”båthuset” planeras för ”småor” och en entré som funkar som ett gemensamt vardagsrum.

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.