Slättö

Både hyres- och bostadsrätter. I vattnet vid kanalen finns ett trähus, med en öppning som gör att man når vattnet direkt från innergården.

Slättö

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.