Nya gestaltningar och gamla graffitiväggar

Norrköping var en av de första kommunerna som införde lagliga väggar för graffiti och gatukonst. Sedan 1990-talet har de stora betongmurarna i hamnen varit en ständig utställningsyta och färgglad frizon för måleri.

Graffittiväggarna kommer även efter Inre hamns omvandling att ha en självklar plats i stadsdelen. Den färggranna betongen blir ett naturligt inslag i en ny park som planeras 300 meter öster ut ifrån den gamla Kolhamnen.

Tillsammans med ett färskt konstprogram bidrar graffitiväggarna till att skapa en stadsdel som är tillgänglig och levande, även för de som inte bor där.

Planen med konstprogrammet är att hitta utsmyckningar som på olika sätt anknyter till hamnens kulturhistoriska arv så som sjöfartshistoria, industri eller någon av de många historiska byggnader som finns bevarade i området. Samtidigt blickar man framåt med urbana uttryck och moderna tilltal.

En ny stadsbild

Förhoppningen är att få till ett tätt samarbete mellan konstnärer och landskapsarkitekter i ett tidigt skede, för att låta konsten och miljön påverka varandra, snarare än att utvecklas på varsitt håll. Målet är att skapa en helt ny stadsbild, där den konstnärliga utsmyckningen är integrerad i området.

I konstprogrammet finns sex zoner markerade som speciellt intressanta att arbeta med. En av dem är passagen vid Packhusgatan som fungerar som en slags entré till hela den framtida stadsdelen. En annan plats är de gator som har utformats som gemensamma rum, med minimal uppdelning mellan fotgängare och fordon. Detta sker genom att inslag som trottoarkanter, vägmarkeringar och trafikljus avlägsnas. Gatan ger då mer plats för möten, lek, träning och andra aktiviteter. Konstformerna inom zonen kan till exempel vara design av nya gatumöbler, lekutrustning för barn och vuxna, stenläggningsmönster eller planteringar.

Konstprogrammet pekar också ut olika nyckelord som vatten, rörelse, ljus, lek och stadsliv - tanken är att sätta en ton och ange en riktning - sedan är det naturligtvis upp till konstnärerna själva att tolka temat på ett personligt sätt som passar platsen.

Under sommaren 2018 arbetar Norrköpings kommun med att upphandla konstnärer som under hösten börjar skissa tillsammans med sina designteam.