Byggexpo och visningar för allmänheten i Inre hamnen

Kommunens arbete med kaj, kanaler och gatunät i Inre hamnen har kommit långt. Nu kan snart själva bostadsbyggandet påbörjas. Detta firas bland annat med att Inre hamnens byggherregrupp och Norrköpings kommun bjuder in till ett Byggexpo, med mer information om byggprojekten och guidade visningar för allmänheten lördagen den 7 maj.

-Vi passar på att öppna upp arbetsplatsen under en dag för att alla som är nyfikna på den nya stadsdelen ska få en chans att se hur långt vi har kommit i arbetet, och hur området växer fram, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen.

Guidade visningar

De som söker sig till Inre hamnen den 7 maj kommer att få ta del av guidade visningar, presentationer och en utställning – ett Byggexpo – där de olika bygg- och bostadsbolagen visar sina projekt och där man även får tillfälle att ställa frågor om planerna. Under guidningarna kommer besökarna bland annat att kunna se de helt nya kanalerna som grävts fram i området, innan de vattenfylls.

– Vi vet att intresset för utvecklingen av det gamla hamnområdet är stort bland allmänheten, därför känns det extra roligt att kunna öppna upp det för en dag. Nu kan man få en ordentlig försmak av vad som håller på att hända på platsen, säger Ola Brånäs. Eftersom det finns få tillfällen att öppna upp en byggarbetsplats blir det unik möjlighet att komma nära stadsomvandlingen.

Vision på väg mot verklighet

– Under lång tid var hamnen en levande del av Norrköping, men blev sedan allt mer avskild från resten av staden. Nu är visionen om att återskapa den kontakten – med en välkomnande stadsdel, öppen för alla och med spännande arkitektur i ett vattennära läge, på väg att bli verklighet. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att både titta närmare på vad som hittills utförts och få veta mer om vad som kommer att ske framåt inom området!, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd och ordförande för samhällsplaneringsnämnden.

Platsen för presentationer och Byggexpo är lokalen Garaget på Norra Promenaden 33. Därifrån kan besökare också ansluta till de guidade visningarna i området. Besöken på platsen är kostnadsfria och behöver inte förbokas.

Byggherresamverkan

Utvecklingen av Inre hamnen etapp 1 sker i en så kallad byggherresamverkan, vilken innebär ett nära samarbete mellan nio byggherrar och Norrköpings kommun. Byggherresamverkan för Inre hamnen omfattar: Riksbyggen, HSB, Mannersons fastigheter, Hyresbostäder, Skanska, Slättö, Castellum, Siegel och Heimstaden. Det är inom ramen för denna samverkan som kommunen och samtliga byggherrar gemensamt bjuder in till aktiviteten.