Här bygger vi Sveriges härligaste stadsmiljö

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i flera etapper. Området är beläget direkt vid Motala ström nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg.

Inre hamnen byggs etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. I maj 2019 påbörjades markarbetet i första etappen och hösten 2022 släpptes vattnet på i de nya kanalerna. Sommaren 2023 öppnades stadsdelen med bad, bryggor och parker och den nya gång- och cykelbron över Motala ström stod färdig färdig. Sommaren 2024 flyttar de första Inre hamnen-borna in.

Vi fortsätter att bygga Inre hamnen tillsammans: Norrköping kommun och bygg- och bostadföretag i ett nära samarbete. Visionen är en levande stadsdel som präglas av nytänkande, vattennära läge, avkopplande grönska, promenadstråk och spännande arkitektur.

Hamnverksamheten har under århundraden präglat området. Sedan hamnen flyttat längre ut i Bråviken öppnades nya möjligheter att utnyttja det fina läget intill vattnet. Genom beslutet om att bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken konkretiserades planerna för Inre hamnen.

Nu

Nu är delar av Inre hamnen öppna för allmänheten med kajstråk, bryggor, bad och park. Intill de öppnade delarna fortsätter bostadsproduktionen och de första flyttade in i sina lägenheter under våren 2024. I takt med färdigställande av bostäder färdigställer kommunen även anslutande gator.

Sedan

Den nya innerstadsdelen skapar stolthet och rymmer cirka 3 000 bostäder och hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter: skolor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål. Den spektakulära arkitekturen och möjligheten till bad och rekreation lockar Norrköpingsbor och tillfälliga besökare. Det är en levande stadsdelen såväl dag- som kvällstid, året runt. Den nya järnvägsstationen nås med några minuters promenad från Inre hamnen.

Norr om Inre hamnen planeras för att skapa ett stort parkområde runt Johannisborgs slottsruin för konserter, utflykter, motion och friluftsaktiviteter.