Här bygger vi Sveriges härligaste stadsmiljö

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i flera etapper. Området är beläget direkt vid Motala ström nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg.

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. I maj 2019 påbörjades markarbetet i första etappen. Bygget av parker, gator, kajer och kanaler. Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun. De första bostäderna planeras att börja bygggas i mitten av 2022.

Vår vision är en levande, nytänkande stadsdel som attraherar med vattennära läge, avkopplande grönska, promenadstråk och spännande arkitektur. Dessutom i direkt anslutning till Norrköpings nya resecentrum med Ostlänken.

Sedan den en gång så livliga hamnverksamheten i Norrköping flyttat längre ut i Bråviken har hamnaktiviteterna inne i staden gått på sparlåga. Här har under många år funnits planer på att utnyttja det fina läget intill vattnet på ett bättre sätt än vad som görs idag. Sedan beslutet om att bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken har planerna för Inre hamnen fått ny fart.

Nu

Just nu byggs gator, kajer, kanaler och parker i den första etappen. Samtidigt pågår arbetet med att rena marken i den östra delen så att projektet snart kan komma igång även där. Under mitten av 2022 planeras bygget av de första bostäderna komma igång. Parallellt med byggandet i etapp ett pågår planarbete för den andra etappen närmast Norra promenaden.

Sedan

Projektet Inre hamnen ger oss en stor möjlighet att påverka framtiden för hela staden och skapa en stadsdel som alla Norrköpingsbor är stolta över. Inre hamnen beräknas få cirka 3000 bostäder och hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter: skolor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål. Det gör att stadsdelen lever såväl dag- som kvällstid, året runt.

Precis norr om Inre hamnen planeras för att öppna upp och tillgängliggöra ett stort parkområde runt Johannisborgs Slottsruin för konserter, utflykter, motion och friluftsaktiviteter.