Här bygger vi Sveriges härligaste stadsmiljö

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i flera etapper. Området är beläget direkt vid Motala ström nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg.

Inre hamnen byggs etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. I maj 2019 påbörjades markarbetet i första etappen och hösten 2022 släpptes vattnet på i de nya kanalerna . Sommaren 2023 kommer gång- och cykelbron över Motala ström att vara färdig.

Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun. Under 2022 började de första bostäderna att byggas.

Visionen är en levande stadsdel som präglas av nytänkande, vattennära läge, avkopplande grönska, promenadstråk och spännande arkitektur.

Hamnverksamheten har under århundraden präglat området. Sedan hamnen flyttat längre ut i Bråviken öppnades nya möjligheter att utnyttja det fina läget intill vattnet. Genom beslutet om att bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken konkretiserades planerna för Inre hamnen.

Nu

Nu byggs bostäder och gator, kajer, kanaler och parker i den första etappen. Arbetet med att rena marken i den östra delen fortsätter. Parallellt med byggandet i etapp ett pågår planarbete för den andra etappen närmast Norra promenaden.

Sedan

Den nya innerstadsdelen skapar stolthet och rymmer cirka 3000 bostäder och hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter: skolor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål. Den spektakulära arkitekturen och möjligheten till bad och rekreation lockar Norrköpingsbor och tillfälliga besökare. Det är en levande stadsdelen såväl dag- som kvällstid, året runt. Den nya järnvägsstationen nås med några minuters promenad från Inre hamnen.

Norr om Inre hamnen planeras för att skapa ett stort parkområde runt Johannisborgs slottsruin för konserter, utflykter, motion och friluftsaktiviteter.