Ny teknik visar det förflutna och framtiden

Ett helt nytt verktyg har utvecklats i Norrköping som gör det möjligt att se rakt genom marken. Verktyget kan förenkla arbetet med att rena marken på gamla tomter där industrier legat. Ett sådant område är i Inre hamnen där det snart ska börja byggas.

– Nu kan vi se vad som gömmer sig under marken. Det gör att vi kan undersöka förorenad mark på ett helt nytt sätt. Vi har nu full insyn även under marken, säger kommunens 3D-samordnare, Erik Telldén som varit med och skapat verktyget. Han berättar att det hittills varit svårt att få en överblick över föroreningar i marken. Tidigare tog vi bara borrprover. Med det nya verktyget Earth Autopsy får vi en bättre överblick av vad som döljer sig under mark.

– Verktyget visar vad som döljer sig under mark i 3D på en storm skärm, säger Erik. Han förklarar att tekniken i verktyget sätter samman olika typer av information och data i en och samma modell. Bland annat från borrprover och bilder från drönare.

Att tekniken utvecklats i just Norrköping är ingen slump. Här pågår sedan länge forskning och utveckling inom visualisering. Och vi är bland de bästa i världen på tekniken. Just den här tekniken har tidigare använts för att bland annat studera människokroppen vid obduktioner. Nu har den fått ytterligare ett nytt användningsområde.

– Det unika är att vi kan se hur allt hänger ihop. Inte bara om det finns föroreningar, utan också varför de finns där, hur stora de är och hur vi kan ta bort dem. När vi vet mer om föroreningarna kan vi jobba snabbare och få bättre resultat. Vi kan också förklara och visa vad vi arbetar med på ett enklare sätt. Då blir det lättare för politiker, de som jobbar i kommunen och invånarna att förstå vad vi arbetar med.

Det är många som är intresserade av tekniken i verktyget. Olika företag och kommuner har hört av sig och vill veta mer.

– Vi tror att det här kan bli det nya sättet att jobba i fortsättningen. Både i Sverige och över hela världen. Visualisering, att se i bilder, är en fantastisk möjlighet. Vi bara sett början, menar Erik. Det finns massor av områden där tekniken kan användas. Det handlar om att det vi inte kan se med ögat och som är svårt att förklara - blir lättare att förstå.

– Det känns jättekul att ha fått förverkliga en idé och nu se att tekniken fungerar. Och framförallt, den kommer att bli till stor nytta. Det är extra roligt att vi utvecklat den här i Norrköping, tillsammans med ett lokalt företag. Det känns jättehäftigt.

Utvecklingen av verktyget har skett som ett del av EU-samarbetsprojektet Baltic Urban Lab.

Earth Autopsy finns på Visualiseringscenter C som en del i utställningen Urban Vision.

Artikeln publicerades den 15 juni 2018.