Hitta din plats vid vattnet

Direkt vid Strömmens rinnande vatten och med nya kanaler in i området - vattnet är centralt i Inre hamnen. Nu är kajpromenaden, badplatserna och parker tillsammans med den öppningsbara gång- och cykelbron på plats - välkommen att besöka Norrköpings nya stadsdel.

Här hoppas vi att Norrköpingsbor, boende i området och turister kommer att hitta sin plats vid vattnet; kanske på en uteservering i kvällssolen, i en kajak eller simmande i en av bassängerna efter jobbet i en nedsänkt bassäng i Motala ström. Eller plaska med barnen vid sandstranden i en av kanalernas lugnare vatten. Kanske kommer du också att hitta ditt framtida boende här. Nu har de fösta flytta in.

Den spännande arkitekturen tillsammans med konsten och de lummiga parkområdena gör Inre hamnen ett välkomnande besöksmål. Varvsparken är redan klar som utgör Inre hamnens hjärta med badstrand och öppna ytor för aktiviteter. Med tiden färdigställs också ett aktivitetstorg i form av Rasphusplan samt tre mindre parker.