Låt tankarna vandra längs vattenvägarna

Läget är direkt vid Strömmens rinnande vatten och i de nya kanalerna in i området har vattnet släppts på. Färdigställandet av kajpromenaderna badplatserna fortgår och sommaren 2023 är den öppningsbara gång- och cykelbro som knyter ihop området med Södra kajen på plats.

Här kommer Norrköpingsbor, boende i området och turister att kunna hitta sin plats vid vattnet; kanske på en uteservering i kvällssolen, i en kajak eller simmande i en av bassängerna efter jobbet i en nedsänkt bassäng i Motala ström. Eller plaska med barnen vid sandstranden i en av kanalernas lugnare vatten.

Tillsammans med den spännande arkitekturen, konsten och de lummiga parkområdena blir Inre hamnen ett välkomnande besöksmål. Här kommer det att finnas ett torg, stadsdelsparken Varvsparken och tre mindre parker. Stadsdelsparken kommer att vara Inre hamnens hjärta med badstranden och öppna ytor för aktiviteter.

Historia möter nutid

Den anrika hamnens historia kommer att tas tillvara och tanken är att spara en del av de detaljer som kan påminna oss om platsens historia. Den vackra byggnaden Andreas kvarn restaureras varsamt för att Inre hamnen ska få en härlig mix av både nya och gamla byggnader. Den gula hamnkranen är bevarad från förr och påminner om tidigare generationer.

Inre hamnen kommer att ha arkitektur av riktigt hög kvalitet med en spännande variation. Idéer hämtas från den gamla hamnverksamheten med material som korrugerad plåt, betong, trä och tegel. Färgskalan inspireras av hamnkranarnas turkosa kulörer och containrars färgglada spektra.

Sidan uppdaterad 27 januari 2023

Gasverkskajen, västra kolkajen

Bubblan

Östra kolkajen