Låt tankarna vandra längs vattenvägarna

Läget direkt vid strömmens rinnande vatten, de nya kanalerna in i området, kajpromenaderna, badplatserna och en framtida småbåtshamn gör Inre hamnen till en plats att längta till.

Här kommer turister, Norrköpingsbor och boende i området kunna hitta sin plats vid vattnet; kanske på en uteservering i kvällssolen, i en kajak eller strosande längs kajkanten.

Tillsammans med den spännande arkitekturen, konsten och de lummiga parkområdena blir Inre hamnen ett välkomnande besöksmål för alla. Här kommer det finns möjlighet till bad i en nedsänkt bassäng i Motala ström eller vid sandstranden i en av kanalernas lugnare vatten. I Inre hamnen kommer det att finnas ett torg, en stadsdelspark och tre mindre parker. Stadsdelsparken kommer att vara Inre hamnens hjärta med badstranden och öppna ytor för aktiviteter.

Historia möter nutid

Den anrika hamnens historia kommer att tas tillvara och tanken är att spara en del av de detaljer som kan påminna oss om platsens historia som exempelvis kranar och belysning. Den vackra byggnaden Andreas kvarn föreslås restaureras varsamt för att Inre hamnen ska få en härlig mix av både nya och gamla byggnader.

Inre hamnen kommer att ha arkitektur av riktigt hög kvalitet med en spännande variation. Idéer hämtas från den gamla hamnverksamheten med material som korrigerad plåt, betong, trä och tegel. Färgskalan inspireras av hamnkranarnas turkosa kulörer och containrars färgglada spektra.