Nya gestaltningar och gamla graffitiväggar

Norrköping var en av de första kommunerna som införde lagliga väggar för graffiti och gatukonst. Sedan 1990-talet har de stora betongmurarna i hamnen varit en ständig utställningsyta och färgglad frizon för måleri.

Graffittiväggarna kommer även efter Inre hamns omvandling att ha en självklar plats i stadsdelen. Den färggranna betongen blir ett naturligt inslag i en ny park som planeras 300 meter öster ut ifrån den gamla Kolhamnen.

Tillsammans med konstprogrammet bidrar graffitiväggarna till att skapa en stadsdel som är tillgänglig och levande, även för de som inte bor där.

Planen med konstprogrammet är att hitta utsmyckningar som på olika sätt anknyter till hamnens kulturhistoriska arv så som sjöfartshistoria, industri eller någon av de många historiska byggnader som finns bevarade i området. Samtidigt blickar man framåt med urbana uttryck och moderna tilltal.

En ny stadsbild

Fem områden har valts ut som särskillt intressanta för konstnärlig gestaltning. Ambitionen är att konsten ska integreras med övrig planering av området. Flera olika kostnärer arbetar i team med de landskapsarkitekter som jobbar med Inre hamnen för att få till den konstnärliga gestaltningen.

Konstprogrammet pekar ut olika nyckelord som vatten, rörelse, ljus, lek och stadsliv - tanken är att sätta en ton och ange en riktning - sedan är det naturligtvis upp till konstnärerna själva att tolka temat på ett personligt sätt som passar platsen.