Gröna kontor med läge för framtiden

Castellums vision för kontoren vid kajstråken präglas av en tydlig hållbarhetsprofil. Med omtanke om såväl människor som miljö ska fastigheterna bidra till en hållbar stadsdel och arbetsplatser där anställda trivs och mår bra.

Hösten 2017 tog Castellum hem segern om att få bygga på den eftertraktade centrumtomten i Inre hamnens hjärta. Här ska fastigheterna för kontor och kommersiell verksamhet bli en naturlig mötesplats som ger liv och rörelse åt stadsdelen, även på dagtid.

– Vi vurmar för stadsutveckling och vill växa i Norrköping. Det är kul att tävla, och dessutom vinna, säger Anders Granberg, projektutvecklare på Castellum och bolagets representant i byggherregruppen för Inre hamnen.

– För min egen del är det verkligen en ynnest att få jobba med en helt ny stadsdel. Från att tidigare ha jobbat med förädling av äldre fastigheter i och kring industrilandskapet till det här – nybyggnation i en helt ny stadsdel.

Ambitiös arkitektur med former som förenar

På inre hamnens centrumtomt, Rasphusplanen, planerar Castellum alltså för 10 900 kvadratmeter kommersiella lokaler – främst kontor – fördelat på två närliggande byggnader 8 600 respektive 2 300 kvadratmeter byggnader med höga arkitektoniska ambitioner.

– Vi vill såklart sätta vår egen prägel på området, men framför allt följa konceptet och bidra till visionen för Inre hamnen, säger Anders.

De båda byggnaderna, som är ritade av Enter arkitekter, baseras på geometriska figurer och har ett formspråk som förmedlar både släktskap och särart. Här möts hårt och mjukt, spetsigt och runt, svalt och varmt.

Den högre byggnaden, nio våningar kommer att ha en inbjudande takterrass i söderläge, i bottenplanet planeras för handel, café och restaurang. I Den mindre, fyra våningar, cirkulära byggnaden finns även här möjligheter för café i bottenplanet. Mot strömmens vatten blir det givet med tillhörande uteserveringar och sittytor.

Miljö och hållbarhetstänk

Som samhällsbyggare och ansvarstagande aktör är det en självklarhet för Castellum att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att alla nya fastigheter miljöcertifieras. Och för Inre hamnen siktar man på den högsta miljöcertifieringen: Miljöbyggnad Guld.

Läge med unika möjligheter

Bland de framtida hyresgästerna tror Anders att Castellums lokaler främst kommer locka företag som värdesätter närheten till resecentrum och de möjligheter som områdets stora utveckling bär med sig. Därutöver kommer såklart det svårslagna läget vid vattnet dra både företag och boende till den nya stadsdelen. Och Anders kan mycket väl se sig själv bo i Inre hamnen.

– Det kommer att bli häftiga miljöer med kanalerna, kajpromenaderna och strömmen. Tänk dig en lägenhet med en fin terrass ut mot vattnet, avslutar Anders Granberg.

Enter arkitektur har ritat byggnaden som delas på mitten av en trädgård

Den här artikeln publicerades den 15 mars 2021