Gröna kontor med läge för framtiden

Castellums vision för kontoren vid kajstråken präglas av en tydlig hållbarhetsprofil. Med omtanke om såväl människor som miljö ska fastigheterna bidra till en hållbar stadsdel och arbetsplatser där anställda trivs och mår bra.

Hösten 2017 tog Castellum hem segern om att få bygga på den eftertraktade centrumtomten i Inre hamnens hjärta. Här ska fastigheterna för kontor och kommersiell verksamhet bli en naturlig mötesplats som ger liv och rörelse åt stadsdelen, även på dagtid.

– Vi vurmar för stadsutveckling och vill växa i Norrköping. Det är kul att tävla, och dessutom vinna, säger Anders Granberg, projektutvecklare på Castellum och bolagets representant i byggherregruppen för Inre hamnen.

– För min egen del är det verkligen en ynnest att få jobba med en helt ny stadsdel. Från att tidigare ha jobbat med förädling av äldre fastigheter i och kring industrilandskapet till det här – nybyggnation i en helt ny stadsdel.

När vi träffar Anders har Castellum dessutom vunnit ytterligare en marktilldelningstävling för Inre hamnen. Med förslaget ”Damen”, ritat av Belatchew arkitekter, kommer Castellum att bygga en kommersiell byggnad på ca 8000 kvadratmeter samt ett parkeringshus som ska rymma cirka 500 platser för att täcka parkeringsbehovet för Inre hamnens första etapp.

Ambitiös arkitektur med former som förenar

På inre hamnens centrumtomt, Rasphusplanen, planerar Castellum alltså för 8 500 kvadratmeter kommersiella lokaler – främst kontor – fördelat på två närliggande byggnader med höga arkitektoniska ambitioner.

– Vi vill såklart sätta vår egen prägel på området, men framför allt följa konceptet och bidra till visionen för Inre hamnen, säger Anders.

De båda byggnaderna, som är ritade av Enter arkitekter, baseras på geometriska figurer och har ett formspråk som förmedlar både släktskap och särart. Här möts hårt och mjukt, spetsigt och runt, svalt och varmt.

Välbefinnande viktig del av hållbarhetstänk

Som samhällsbyggare och ansvarstagande aktör är det en självklarhet för Castellum att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att alla nya fastigheter miljöcertifieras. Och för Inre hamnen siktar man på den högsta miljöcertifieringen: Miljöbyggnad Guld. Men hållbarhet handlar som bekant om så mycket mer.

– Vi kommer också certifiera enligt det som heter ”Wellness”. Där tittar man på det som har med välbefinnande att göra, det vill säga hyresgästernas och anställdas välmående i byggnaden och på arbetsplatsen, förklarar Anders.

Som exempel nämner han luften i lokalerna, att det ska finnas upplevelser för alla sinnen: grönska och musik samt friskvård – som det högre husets rekreationsvåning med vinterträdgård, där stora glaspartier kan öppnas upp mot torget och vattnet under sommaren. Även taket är tänkt att fungera som en välgörande mötesplats, i bästa söderläge.

– Vi tittar även på möjligheten att ha en oas och urban stadsodling uppe på taket. Det kan bli riktigt fint. Och att man där också kan ha några platser för att sitta ute och jobba, så kallad Work-Out, säger Anders.

Läge med unika möjligheter

Bland de framtida hyresgästerna tror Anders att Castellums lokaler främst kommer locka företag som värdesätter närheten till resecentrum och de möjligheter som områdets stora utveckling bär med sig. Därutöver kommer såklart det svårslagna läget vid vattnet dra både företag och boende till den nya stadsdelen. Och Anders kan mycket väl se sig själv bo i Inre hamnen.

– Det kommer att bli häftiga miljöer med kanalerna, kajpromenaderna och strömmen. Tänk dig en lägenhet med en fin terrass ut mot vattnet, avslutar Anders Granberg.

Enter arkitektur har ritat byggnaden som delas på mitten av en trädgård

Den här artikeln publicerades den 29 maj 2019.