Innovativt all-inclusive-boende för alla generationer

Med en vision om en tänkt promenad längs Strömmen, från Himmelstalund, via Åbackarna och Kneippen, vidare till Industrilandskapet – och nuvarande Yllefabriken – till hamnen.


Hyresbostäder är Norrköpings allmännyttiga bostadsbolag, en byggherre och hyresvärd som varit med och skapat dagens Norrköping sedan starten på 1940-talet. Bolaget är en av de starkaste initiativtagarna till hela projektet Inre hamnen.
- Det känns självklart att vi är med och utvecklar framtidens boende även här, säger marknadschefen Lars Löfgren.

Lars Löfgren, marknadschef på Hyresbostäder, berättar om det mångåriga engagemanget i Inre hamnen.
- Vi tog fram en vision som byggde på en tänkt promenad längs Strömmen, från Himmelstalund, via Åbackarna och Kneippen, vidare till Industrilandskapet – och nuvarande Yllefabriken – till hamnen. Under många år har vi varit med och byggt nya bostäder längs vattnet. Nu känns det som om vi snart är framme och nosar på resans mål – hamnen.

En stadsdel för alla
Som allmännyttigt bolag är Hyresbostäders uppdrag inte bara att tillhandahålla modernt och hållbart boende, bolaget är också djupt engagerat i stadsutvecklingsfrågor och sociala frågor. – För oss är det självklart att jobba för att Inre hamnen ska vara en stadsdel för alla. Med det menar vi att alla kanske inte kan bo här, men det ska finnas tydliga utflyktsmål och kännas välkomnande för besökare från hela staden.

De hus som Hyresbostäder ska bygga i Inre hamnen kommer innehålla en mix av hyresrätter och lokaler (till exempel planeras för en förskola i markplan på ett av husen), men alla de olika projekten har sin egen karaktär.
Det Hyresbostäder-projekt som en flanör i Inre hamnen först kommer stöta på ligger i anslutning till den vackra Andreas Kvarn.
- Den här tomten förvärvade vi på egen hand efter det att övriga byggrätter fördelats, och vi jobbar för fullt med vad vi kommer bygga och vilken inriktning vi tänker oss med detta kvarter. Men helt klart kommer det bidra till helheten i Inre hamnen. säger Lars Löfgren


Hörnhus med kanalläge
I ett skyddat men ändå centralt läge intill både kanalen och varvsparken ligger en byggnad ritad av Belatchew arkitekter. Det är en massiv husvolym med fasad i vackert ljusgrått tegel. Den vackra tegelfasaden bryts av både av fönstersättningar och andra öppningar ut mot vattnet – bland annat en gemensam trappa som leder rakt ner till kanalen – rena rama Venedig-känslan.

- I det här huset vill jag framför allt lyfta fram de flexibla, smarta lägenheterna som ska kunna locka allt från unga vuxna till seniorer och olika typer av familjekonstellationer, berättar Lars Löfgren. I markplan finns flera gemensamma ytor, och nya idéer – som leveransboxar, kajaker, återbruksmöjligheter mm - men kanske är taket allra mest spännande. Här kommer alla boende ha tillgång till hela taket med takterasser, odlingar, växthus, ett pentry, bland annat.


Fyrhuset – en karaktärsbyggnad
En bit längre ut i hamnen, precis intill kajen, ligger det som kommit att kallas ”Fyrhuset”, ritat av sandell sandberg. En byggnad som ger karaktär åt hela stadsdelen med sin ovala form och sitt glaserade fasadtegel, skimrande i blått och svart. Delar av entreplanet kommer också ha partier i svartbränt trä, vilket för tankarna till gamla tiders tjärade virke.

- Lägenheterna i huset kallar vi ”Småor”, berättar Lars Löfgren. Det är yteffektiva lägenheter för de mindre hushållen – inte minst unga vuxna som sätter sitt första bo.

- Till exempel planerar vi för kombilägenheter, där till exempel två kompisar kan ha egen ingång till privata delar av lägenheten, men ändå dela på gemensamma ytor. I entréplanet kommer det också finnas platser att umgås och bara hänga lite, i en lobby, en ordentligt stor matplats med tillgång till kök, med mera. Hela huset reflekterar en hel del av det som vi tror på när det gäller framtidens boende – till exempel kommer det finnas lånecyklar, takterass, träningsmöjligheter och andra kvaliteter som kan beskrivas som modern ”delningsekonomi”.


L-hus med all-inclusive
Nytänkandet från Båthuset finns även med i Hyresbostäders fjärde projekt, L-huset som ligger i den första etappens yttersta del. Även det i sobert tegel, men också varma träpartier i de loftgångar som välkomnar hyresgästerna. I de två nedersta våningarna planeras för en förskola, som med hela sex meters takhöjd kommer få rejäl volym att använda för lek och spännande ytor.

- En del av taket till förskolan kommer också vara terrass för de boende i L-huset, säger Lars Löfgren. Men det är inte den enda nyttan de boende kommer ha av förskolan. Vi tänker oss ett samutnyttjat kök, så att vi kommer kunna erbjuda vad som skulle kunna beskrivas som ett all-inclusive-boende. Vi tar ansvar för att driva på utvecklingen inom framtidens boende – jag törs nog säga att alla våra hus kommer ligga i absolut framkant, avslutar Lars Löfgren.

Den här artikeln publicerades den 29 november 2019.