Bad, bryggor och kanaler - här kan alla hitta sin plats vid vattnet

Bastu för offentligt bruk direkt på kajkanten, med trädäck runtomkring och bara några steg ner till vattnet. Stor sitt- och solgradäng, en slags trappa i storformat med någon form av restaurang- eller caféverksamhet i en glaspaviljong undertill. Norrköpings kommun bygger en stadsdel där både Norrköpingsbor och turister kan hitta sin plats vid vattnet.


Norrköpings kommun driver inte bara projektet Inre hamnen, utan är också en av byggherrarna i den samverkan som gemensamt utvecklar den nya stadsdelen. Kommunen bygger bland annat parker, bad, brygganläggningar, kanalsystem och andra publika ytor.

- Vi satsar mycket på att skapa gångstråk och naturliga målpunkter som gör området attraktivt att besöka och flanera i, säger projektledaren Fredrik Wallin.

Ny kaj blir promenadstråk
De mest centrala av kommunens byggprojekt är naturligtvis den 600 meter långa nya kaj som många kommer förknippa med Inre hamnen.

- Många kommer att ta en promenad längs Strömmen, både dagtid och på kvällen – då kajen är upplyst från ett antal belysningsmaster. Många kommer ha parken och baden som mål. Just parken är lite speciell, eftersom den både bjuder på innehåll i form av strandbad, grönska och ytor för till exempel bollspel och teater. Men det är också en slags damm med uppgift att samla upp kraftiga skyfall för att portionera ut vattnet i strömmen.


Flera olika bad
Badanläggningarna, med totalt tre olika bassänger riktar sig mot lite olika målgrupper och användningsområden:
- Ja, baden får lite olika karaktär sinsemellan. Det blir bassänger för motionssim, hopp och avsvalkning efter bastu, men också en anlagd strand i anslutning till parken.
Bastu?
- Vi planerar att bygga en bastu för offentligt bruk direkt på kajkanten, med trädäck runtomkring och bara några steg ner till vattnet.
- Bastun kanske blir både start och mål för en skön löptur i området. Det kommer bli en riktigt skön slinga längs vattnet och ut i grönområdet runt Johannisborgs slottsruin.
- Precis intill bastun tänker vi oss en stor sitt- och solgradäng, en slags trappa i storformat med någon form av restaurang- eller caféverksamhet i en glaspaviljong undertill.


Rent vatten
Frågan många ställer sig är om vattnet i Strömmen är badbart?
- Ja, det är mycket renare än man kan tro. De utsläpp uppströms som förknipades med gamla industrier har försvunnit med tiden. Faktum är att det enda problem man kan ha är vid just kraftiga skyfall – då en del smuts från staden ofrånkomligen sköljs med ner i vattnet. Men vi kommer ha löpande kontroll på vattenkvaliteten, så alla kommer kunna bada tryggt och säkert.


Kanalsystem i betong
Markarbetena i Inre hamnen inleds under 2019. Marken ska saneras och stabiliseras – och de nya kanalerna ska börja anläggas.

- Just kanalerna är lite spektakulära. De kommer byggas som ett tråg i betong, som placeras fritt på marken - antingen i form av prefabricerade betongelement eller genom gjutning på plats. Vi har också jobbat med simuleringar av vattenflöden i en datormodell för att få rätt genomströmning i kanalerna. Sedan har vi diskuterat och utformat klackar, armar och hörn i kanalsystemet för att få precis rätt flöde.

Fredrik Wallin summerar Norrköpings kommuns ambitioner med Inre hamnen så här:
- Vi vill skapa ett besöksmål för Norrköpingsborna i sin vardag, men också en miljö att bo och verka i som verkligen stimulerar och inspirerar. Här kommer finns flera aktivitetspunkter, mycket att se och spännande miljöer att både uppleva och koppla av i. Som byggherre kan vi påverka och styra innehållet i ”våra” delar på ett bra sätt.

Den här artikeln publicerades 15 oktober 2019.