Bad, bryggor och kanaler - här kan alla hitta sin plats vid vattnet

På de stora bryggorna med trädäck kommer du riktigt nära vattnet. Här finns bassänger för bad och simning. Norrköpings kommun bygger en stadsdel där alla kan hitta sin plats vid vattnet.

De allmänna platserna med parker och kajstråk är det första som färdigställs i Inre hamnen. En gång- och cykelbro över Motala ström står klar sommaren 2023 vilket innebär att de först delarna av Inre hamnen blir tillgängliga för alla. Passa då på att kika på kanalsystemet som är en del av de allmänna ytorna och som löper in från Motala ström. De är gjutna för Inre hamnen och anpassade efter simuleringar av vattenflöden.

Ny kaj blir promenadstråk
Det mest centrala av kommunens byggprojekt är den 600 meter långa nya kaj på norra sidan av vattnet som många kommer att förknippa med Inre hamnen. Markarbeten pågår för fullt. På den här sträckan hittar du också några symboler för områdets historia: den gula hamnkranen, den ståtliga Andreas kvarn i tegel, gasmästarkontoret och den stora hamnkranen. På den södra sidan kommer ett gång- och cykelstråk på Södra kajen knyta ihop city med gång -och cykelbron.

Inne i området finns pixeltrappan, som är anpassad för varierande havsvattennivåer och som har utrymme för kraftiga skyfall. Den kapaciteten har också Varvsparken som är byggd som en damm med uppgift att samla upp kraftiga skyfall och gradvis portionera ut vattnet i Strömmen.

Flera olika bad
Badanläggningarna, med totalt tre olika badplatser, riktar sig mot lite olika målgrupper och användningsområden: en 25-metersbassäng för motionssim, en hoppa i-bassäng samt en anlagd strand i anslutning till Varvsparken.

Är vattnet i Strömmen verkligen badbart?
Ja, vattnet är mycket renare än vad du kanske tror. De utsläpp uppströms som förr förknippades med gamla industrier har försvunnit med tiden. Vattnet i Motala ström är idag så rent att det passar sig utmärkt för bad. Den enda gången man kanske ska avstå är efter ett kraftigt skyfall – då kommer en del smuts från staden ofrånkomligen att sköljas med ner i vattnet och kvaliteten blir sämre några dagar. Löpande kontroller kommer att göras av vattenkvaliteten.

Kajbyggnad blir landmärke

I kommandet steg kommer en kajbyggnad bli en given mittpunkt med sin spännande arkitektur, stor sitt- och solgradäng i form av en trappa och en glaspaviljong undertill. Kajhuset byggs av Norrköpings kommun som driver projektet Inre hamnen, och som också är en av byggherrarna i den samverkan som gemensamt utvecklar den nya stadsdelen. Kommunen bygger parker, bad, bastu, brygganläggningar, kanalsystem och andra publika ytor.

Den här artikeln uppdaterades 30 januari 2023.