Ett vardagsrum för människor i rörelse

- Jag har fortfarande en känsla av ”wow” när jag ser projektet ur helikopterperspektiv, säger kommunalrådet Kikki Liljeblad (S). Som folkvald politiker har hon varit en av Norrköpingsbornas röster i projektet Inre hamnen.

Kikki Liljeblad kom in i projektet när det redan var påbörjat och planerna kommit en bit. - Min uppgift som förtroendevald är att försöka jobba för alla Norrköpingsbors bästa. Jag har mött ett mycket positivt gensvar bland de intressenter som nu bygger i Inre hamnen. Alla inblandade har sett bortom sina egna byggnader. De är besjälade av att vara med och bygga stad, med allt vad det innebär.

Alla ska vara välkomna
Ett av de viktigaste målen för Kikki och Norrköpings kommun har varit att få till en blandad bebyggelse, en levande, fungerande stadsdel – med boende, kontor, besöksmål, kommunikationer och service. Och alla ska vara välkomna.

- Det har till exempel varit viktig att det finns olika upplåtelseformer; både hyresrätt och bostadsrätt. Sedan ska man ha klart för sig att det är dyrt att bygga idag. Det kommer kosta en slant att bo där, helt klart.

Ett vardagsrum
Kikki berättar om vad hon ser framför sig i Inre hamnen, ett ”vardagsrum” där människor är i rörelse både dag- och kvällstid.

- Det ska vara öppet, inbjudande och ha bra kollektivtrafik. För egen del skulle jag gärna se viktiga besöksmål i inre hamnen också, något som lockar både Norrköpingsbor och mer långväga besökare. Det skulle kunna vara något som handlar om kultur, idrott eller andra upplevelser. Hela Inre hamnen är stort så vi får helt enkelt se vad som händer.

Vill skapa trygghet
Något som Kikki brinner extra för är trygga stadsdelar.

- De sociala aspekterna av boende är spännande att studera, tycker jag. Vi vet att flöden av människor skapar trygghet. Vi vet att rätt belysning, tydliga siktlinjer, låga buskage och korta kvarter också skapar trygghet och trivsel. Ibland omedvetet. Mitt mål är att Inre hamnen ska bli en trivsam, levande stadsdel med en hel del puls – men också en känsla av lugn och ro.

Minskat bilbehov
På kommunens önskelista ligger också lösningar som minskar behovet av att äga bil.

- Man ska kunna resa och förflytta sig smart och smidigt, men vi ser att allt fler yngre väljer bort bil idag. Jag tror att Inre hamnen, som ju designas från grunden, kan bli ett lysande exempel på en hållbar stadsdel, en stadsdel som Norrköpingsborna kommer tycka om och känna stolthet inför.

Skulle du själv kunna tänka dig att bo i Inre hamnen?
- Självklart! Men kanske om några år när mina barn blir större. Nu har den första fascinationen kanske blandats upp med mer praktiska frågor – men om jag tar ett steg tillbaka och ser Inre hamnen med lite helikopterperspektiv är det fortfarande samma känsla av… ”Wow”.

Den här artikeln publicerades den 3 april 2019.