Den inre världsutställningen

Den inre världsutställningen är ett platsspecifikt konstprojekt, som sträcker sig över flera år och tar plats kring Södra kajen, Inre hamnen och Syltenområdet.

Projektet utformas av konstnären Åsa Jungnelius som tar avstamp i den konst- och industriutställning som 1906 anordnades i samma område och låter sina nedslag ta formen av paviljonger.

Under sommaren 2023 kommer konsten att sätta stor prägel på kajerna vid Inre hamnen. Ljusskulpturer, växthus och olika paviljonger kommer på plats och Södra kajen är helt klart ett besöksmål för den kulturintresserade.

Läs mer om Den inre världsutställningen på Norrköpings konstmuseum

Konstverket Portal av Åsa Jungnelius

Paviljong #3: Portal ingår i gestaltningsprojektet Den inre världsutställningen av Åsa Jungnelius. Konstverket är beskuret på bilden.

labyrint

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.