Rasphusplan

Pixeltrappa och torgyta mitt i Inre hamnen

Rasphusplan är under uppbyggnad och kommer att bli en aktivitetspark. Redan nu är pixeltrappan klar som ligger i den ände av Rasphusplan som möter vattnet i kanalen. Aktivitetsparken kommer sedan att sträcka sig åt andra hållet upp till till Norra Promenaden.

För att ge en absolut vattenkontakt utformades pixeltrappan. Dagar med lågt vattenstånd når vattnet de lägsta pixlarna. Dagar med högre vattenstånd hamnar flera pixlar under vatten.

pixeltrappa

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.