Öppen tävling för hållbart byggande i Inre hamnen

Går det att bygga ett flerfamiljshus som genererar mer förnybar energi än det gör av med? Det är ett av kriterierna i markanvisningstävlingen som nu är öppen i kvarteret Ankan i Inre hamnen.

Norrköpings kommun fortsätter att uppmuntra utvecklingen av innovativa bostäder. Nu finns en markanvisningstävling öppen i kommunens största stadsutvecklingsprojekt Inre hamnen.

– Det här är den första marktilldelningen i Inre hamnens andra etapp och vi hoppas byggföretagen hittar nya lösningar och ny teknik som kan användas av fler. I tävlingen bedöms skisserna redan från början utifrån hur byggnaden påverkar klimatet: vi vill få in hållbarhetsperspektiven direkt. Genom tävlingen vill vi stimulera branschen till spännande resultat, säger Henrik Haugness, exploateringschef i Norrköpings kommun.

Återbruk och förnybar energi

Kriterierna som ska uppfyllas är kopplade till kvalitet inom hållbart byggande. I tävlingsutmaningen ligger till exempel att husen ska producera mer förnybar energi än vad de gör av med samt minimerar utsläppen av CO2. Återbruk ska främjas i såväl arkitektur som byggande. Hög arkitektonisk kvalitet ska ta tillvara kvaliteter i omgivningen – med kreativitet och nytänkande i såväl byggande som förvaltning. Bidragen ska också rymmas inom det gestaltningsprogram som är framtaget för Inre hamnen. I tävlingen bedöms bidragen också utifrån kriterierna social hållbarhet, skönhet, trygghet och överkomlig hyra/kostnad för den som i slutändan ska bo i lägenheten. Och att bostäderna ska fungera för olika typer av familjer under livets alla faser.

Marktilldelningstävlingen är delvis finansierad av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, då den också är en del av ett forskningsprojekt. Forskningen undersöker om tävlingsformen är ett verktyg för hållbart byggande. Tävlingen är den andra inom projektet ”Framtidens innovativa boende”: i våras utlyste Norrköpings kommun den första i nya stadsdelen Björkalund, söder om Vrinnevisjukhuset. I båda tävlingarna bedöms bidragen av en jury utifrån åtta kriterier kopplade till hållbarhet.

– Vi har fått in många spännande förslag i den första tävlingen och har fått in fem projekt. De jobbar vidare med sina koncept och i oktober går vi sedan in i slutfasen av tävlingen, säger Henrik Haugness.

Boendemiljö med innergårdar och grönska

I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål: badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen. Delen som ligger närmast vattnet är etapp ett. Etapp två omfattar området norröver, söder om Norra Promenaden. Här är det fokus på boendemiljö och innergårdar. Området har den äldre rutnätsstrukturen på gatorna med mindre och lite brokiga kvarter. Färgerna är varma och träd, parker och växtbäddar skapar lugn. Kvarteret Ankan ligger granne med en förskola.

Varför väljer kommunen att göra en tävling? Går det inte bara att göra en vanlig markanvisning?

– Vi vill utmana både marknaden och oss själva. Vi har andra tävlingar också, som inte ställer lika höga kvalitetskrav, men vi måste våga ha spjutspetsprojekten också för att expandera och utvecklas. Vi lär oss under själva processen men också av den forskning som görs på tävlingarna. Det är oerhört värdefulla kunskaper på resan mot framtidens innovativa boende, säger Henrik Haugness, exploateringschef i Norrköpings kommun.

I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål.

Om tävlingen

  • Marktilldelningstävlingen i kvarteret Ankan är öppen till den 17 november 2022.
  • Kvarteret Ankan är 3 250 kvm med byggrätt på 13 000 kvm.
  • Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt under genomförande. Stadsdelen byggs ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt.
  • Vinnova är en statlig myndighet vars uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt genom att finansiera forskning och innovation.
  • De fem bästa bidragen belönas med 170 000 kronor vardera, prispengarna kommer från Vinnova.
  • Övriga marktilldelningar för Inre hamnen etapp två släpps om ett till två år.

Kvarteret Ankan är först ut i Inre hamnens andra etapp genom marktilldelningstävlingen,