Nu tas nästa steg i arbetet med Inre hamnen

Arbetet med att bygga Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen tar nu ytterligare ett viktigt kliv. Det efter att det står klart att det blir Skanska Sverige AB som kommer att bygga infrastrukturen för etapp två av projektet.

 

– Vi är glada att upphandlingen nu är klar och kontrakt har tecknats med Skanska Sverige AB. Detta är ett viktigt nästa steg i utbyggnaden av Inre hamnen, från strömmen till Norra promenaden. Etapp två innehåller bland annat en aktivitetspark som kommer bli en bra komplettering till kaj- och kanalstråk i den första etappen. Inre hamnen kommer bli en fantastisk miljö för alla norrköpingsbor att ta del av, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen, Norrköpings kommun.

När hela Inre hamnen är färdigbyggt kommer det att finnas mer än 3000 nya bostäder i stadsdelen, 2000 av dess ryms inom den andra etappen där Skanska nu alltså kommer att inleda med att bygga infrastrukturen.

Skanskas bygguppdrag omfattar markförstärkande åtgärder, vatten- och avloppsanläggning, gator, parkmiljöer och sanering.

Projekteringen startar i början av 2023 och produktionen beräknas sätta i gång under hösten samma år. Hela infrastrukturprojektet i andra etappen av Inre hamnen beräknas vara färdigställt i slutet av 2027.