Illustration av kaj vid vatten med människor som solar och flanerar. Blommor i förgrunden, värmeverk i bakgrunden.

Längs Norra kajen skapas en bred strandpromenad med sittplatser, växtliv, sittplatser, belysning och bryggor. Illustration: Nyréns arkitektkontor

I sommar öppnar Inre hamnen för besökare

Ett dopp i Strömmen och en picknick i Varvsparken. Eller spana efter utter i kanalerna? Välj själv – 2023 är året då Inre hamnen öppnar för Norrköpingsborna.

I sommar väntar en viktig milstolpe för den nya innerstadsdelen i Norrköping: de allmänna platserna i hjärtat av Inre hamnen öppnar för besökare till fots och på cykel. Antingen via Kanontorget på den norra kajen eller från den södra sidan Strömmen via den nya gång- och cykelbron över Motala ström.

– Det känns fint att kunna ge en försmak av Inre hamnen som växer fram. Norrköpings kommun har valt att lägga stora resurser på utformningen av de allmänna platserna i form av kanaler, parker, bryggor och badplatser. Det ska vara en plats för alla, oavsett om man har sin bostad här, bor på annat håll i kommunen eller om man är här som besökare, säger Ola Brånäs, Inre hamnens övergripande projektledare.

På plats är redan de karaktäristiska hamnkranarna och det lilla gasmästarkontoret. Längs den norra kajen skapas en bred strandpromenad med sittplatser, växtliv, sittplatser, belysning och bryggor. På sikt kommer en kajbyggnad med soltrappa att ge karaktär åt platsen.

Bassänger och sandstrand för de minsta

Under våren byggs bryggorna som ska locka sol- och badtörstande besökare i sommar. I bryggorna finns också två bassänger där man kan bada: en för lek och en 25-metersbassäng för simning. Båda bassängerna har korgbottnar som skapar trygghet och säkerhet. Vid bryggorna anläggs också en bastu som byggs under våren.

En tredje badplats finns i Varvsparken för de minsta. Här pumpas vattnet in från Strömmen i en sluten plaskvänlig bassäng med sandbotten.

– Det har varit ett långsiktigt mål för kommunen att skapa möjligheter att bada i Strömmen. Generellt råder annars förbud att bada i Strömmen på grund av strömmarna, men genom korgbottnarna i bassängerna blir det nu äntligen möjligt. Vattenkvaliteten är god och det görs regelbundna mätningar. Det är bara efter kraftiga regn man bör avstå, då kan vattenkvaliteten vara sämre, säger Ola Brånäs.

Grönska och parkmiljöer är ett viktigt inslag i Inre hamnen. Grönområdena är utformade för att ge svalka, stå emot torka och bidra till biologisk mångfald. Inte minst för insekter som bor i promenadernas lindar som här får nya platser att trivas på. Varvsparken är den största parkmiljön med lummiga och varierade planteringar, öppna gräsytor och en lekmiljö med mysiga kojor, kompisgunga och klätterlek. Här kommer också parkbänkar och picknickbord att finnas.

Björk, tall och vårblommande lökar

Redan förra året planterades en del större träd som lönn, björk, tall, ek och hemlock. Perenner och vårblommande lökar är redan i jorden inför säsongen. En variation av växter är viktig – många olika sorter bidrar till mångfalden och tåligheten. De har också valts för att ge en lång säsong av blomning och vackra bladverk, från vår till höst.

Det går också att börja skönja bostadshusen som byggs längre in på området. Just nu byggs det på sex tomter och under året beräknas ytterligare två eller tre byggstarter göras för såväl hyresrätter som bostadsrätter. De första inflyttningarna ska ske våren 2024, då kommer 120 lägenheter vara klara för inflyttning.

– De som flyttar in först landar i boendemiljöer i häftiga lägen, nära vatten och kanaler. Inre hamnen kommer att växa fram över tid och vi märker att det finns en genuin nyfikenhet på den nya stadsdelen. Det känns roligt, vi vill alla att det ska bli en välkomnande och spännande plats vid vattnet, säger Ola Brånäs.

Porträtt utomhus av leende man med skägg och glasögon. I bakgrunden skymtar en hamnkran.

"Det känns fint att kunna ge en försmak av Inre hamnen som växer fram", säger Ola Brånäs som är övergripande projektledare.