Två män vandrar genom en byggarbetsplats för bostäder. Den ena pekar uppåt fasaden på det blivande flerfamiljshuset

Först ut. Per Nordin, HSB Östra och Carl-Fredrik Grönhagen, Mannersons, visar sina första projekt i Inre hamnen som är inflyttningsklara sommaren 2024.

En svindlande resa med gemensam målbild för Inre hamnen

Om drygt ett år, sommaren 2024, kommer de första familjerna att flytta in i Inre hamnen. De 120 första lägenheterna finns i HSB:s och Mannersons byggen. Vägen dit har möjliggjorts genom Inre hamnens byggherresamverkan.

Blickar vi tio år tillbaka i tiden möts vi av ett Norrköping där det inte var någon vidare fart på nybyggnationen. Hamnområdet var slitet och med stora miljöskulder i backen. Sedan dess har Norrköpings kommun gjort omfattande marksaneringar. Norrköpings hamn har flyttat längre ut i Bråviken och frigjort plats för en växande innerstad. Inre hamnen har blivit loket i stadsomvandlingen som Ostlänken för med sig.

– Att Norrköping har orkat med att driva på omvandlingen av hamnen, åtgärda historiska miljöskulder och skapa en ny innerstadsdel med nydanande arkitektur, innovativa lösningar och kanaler – det är en svindlande resa, säger Ola Brånäs, Inre hamnens övergripande projektledare.

Tyngd och kapital genom samarbetet

Nu, i april 2023, börjar de första husen att ta form och man ser skillnad från vecka till vecka. En nyckelfaktor för att förverkliga Inre hamnen har varit den byggherresamverkan som ursprungligen åtta fastighetsbolag och Norrköpings kommun tillsammans klev in 2015, axel mot axel. Idag är de nio. Samarbetet har gett projektet tyngd och kapital. HSB är ett av bolagen vars bostadsrättsinnehavare kommer att flytta in först i Inre hamnen sommaren 2024 när 51 lägenheter står klara.

– Vi kände från början att vi ville vara med i Inre hamnen och delaktiga i den riktning Norrköping utvecklas. Det kändes också väldigt naturligt att ta sig an platsen: det är centralt, nära stationsområdet och vid vattnet som är särskilda kvaliteter i Norrköping, säger Per Nordin, bygg- och fastighetschef på HSB Östra.

"Höga hållbarhetskrav var viktigt för oss"

Att som byggherre släppas in tidigt i processen och tillsammans med kommun och andra byggaktörer få vara med och forma den nya innerstadsdelen var avgörande för Mannersons. De kommer att ha 69 inflyttningsklara hyreslägenheter nästa sommar.

– Norrköpings kommun har varit modiga i att bjuda in byggherrarna i samverkan, det är unikt i Sverige. Vi deltar för att få bygga den gemensamma visionen för Inre hamnen men också för att gestalta och utforma våra egna hus med häftiga grannar. Det är duktiga arkitekter i samtliga projekt. Att vi enats om höga hållbarhetskrav var också viktigt för oss, säger Carl-Fredrik Grönhagen, VD på Linköpingsföretaget Mannersons.

Genom att kroka arm i att etablera platsen, utforma kvarter och planera byggprocessen tillsammans har man tvingats ta hänsyn och se till helheten, inte bara till sina egna projekt. Byggherrarna har bidragit i utformningen av detaljplanerna, först därefter fördelades tomterna.

– Samarbetet som funnits under åren har jag inte stött på någon annanstans. Alla ska vara riktigt stolta över hur det har fungerat och hur vi resonerat utifrån områdets bästa, säger Carl-Fredrik Grönhagen.

Första inflyttningarna i tufft konjunkturläge

Det gemensamma arbetet har gett stabilitet, kapital och bred kunskap i alla de skeenden projektet passerat hittills. Man har stämt av med varandra, planerat och samordnat tillsammans. Både Per Nordin och Carl-Fredrik Grönhagen understryker att det varit en lärorik resa och att den har hållits ihop av den gemensamma visionen. Nu närmar sig de första inflyttningarna samtidigt som konjunkturläget är bekymmersamt.

– Det är ett känsligt marknadsläge nu. Vi hade sålt 70 procent av de första lägenheterna men har fått göra om kostnadskalkylen och några har hoppat av. Men intresset är fortsatt högt och under våren kommer vi att ha byggplatsvisningar för de som skrivit kontrakt men också för allmänheten. Det är ett viktigt delmål, säger Per Nordin på HSB.

Badplatser och kajstråk öppnar i sommar

Projektet fortsätter enligt plan med flera byggstarter under året. Redan i sommar går det att besöka Inre hamnen när badplatser, kajstråk och ytterligare en park öppnas. Det ger en första känsla av hur det är att vistas i den nya innerstadsdelen, samtidigt som det går att följa byggena som pågår.

– Vi har så här långt lagt stort fokus på byggnationen, nu börjar arbetet med att planera för en vardag i området inklusive buss, skola, matbutik och restauranger. Vi håller på att bygga något som är helt unikt för Norrköping och regionen och det ska bli roligt att se den nya stadsdelen fyllas med människor, säger Carl-Fredrik Grönhagen.

Fakta Samverkan Inre hamnen

  • Byggherresamverkan Inre hamnen består idag av nio aktörer tillsammans med Castellum, HSB, Hyresbostäder, Mannersons fastigheter, Riksbyggen, Siegel, Skanska, Slättö och Söderstaden.
  • Norrköpings kommun har partneringsamarbete för allmänna platser och markarbeten med NCC (etapp 1) och Skanska (etapp 2).
Leende man iförd bygghjälm står på en byggartbetsplats.

Kronomagasinet 3 rymmer 69 hyresrätter med höga arkitektoniska ambitioner, bland annat pigmenterad betong. "I huset finns också gemensamhetslokaler och en takträdgård med kvällssol. I gatuplan finns lokaler för café och restaurang", säger Carl-Fredrik Grönhagen, VD för Mannersons.

Man iförd bygghjälm framför utsikt över Inre hamnen.

Precis vid Varvsparken bygger HSB terrasslägenheter och stadsradhus. De är också de enda som satsat på underjordiskt garage. "Garage var ett tydligt önskemål när vi gjorde en marknadsanalys och ovanpå det blir det en upphöjd innergård", säger Per Nordin, HSB Östra.