Konsten tar form

Södra kajen blir den fysiska länken mellan staden och Inre hamnen och- är också en plats för konst. Konstnären Åsa Jungnelius gestaltar platsen genom konstprojektet Den inre världsutställningen som omfattar en paviljong, en skulptur och aktiviteter tillsammans med Norrköpingsborna.

Vad gör man av en ”icke-plats”? Hur kan man skapa rum för mänskliga möten på en yta som Norrköpingsborna mest känner som en parkeringsplats? Dessa frågor präglar konstnären Åsa Jungnelius arbete på södra kajen i det platsspecifika konstprojektet Den Inre världsutställningen.

Den här dagen står hon med en vinkelslip och skapar mönster i marmorblocken som kommer att utgöra portalen in i området. Nära Hamnbron har hon skapat en spiral av stenbumlingar från kommunens ”stenkyrkogård – det mesta av materialet är återbrukat i projektet. Åsa Jungnelius vill skapa nytt liv genom det gamla.

-          Just nu är det något av en ruinstad men jag vill skapa ett offentligt rum som både är en plats och samtidigt en icke-plats. Här ska bli en plats för människor och jag vill skapa de sociala rummen som är inkluderande och skapar möten mellan människor, säger Åsa Jungelius.

Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Med det följer också Norrköpings kommuns största satsning på offentlig konst och gestaltad livsmiljö på fem olika platser i området. Åsa Jungnelius verkar på södra kajen och i Sylten. Hon har varit en del av Norrköping sedan 2018 och skapade under Kulturnatten 2021 den första paviljongen i Den inre världsutställningen genom en varmluftsballong som steg och sjönk i Bråvallaverket. Gestaltningen på södra kajen blir paviljong nummer två och Åsa Jungnelius har inspirerats av den Konst- och industriutställning som anordnades 1906 på samma plats.

-          Skulpturen vid gångbron blir i form av en portal och som har en tydlig koppling till "Norrköpingsutställningen" 1906 då den utgår från arkitekten Carl Bergstens ritningar för paviljongerna i området. Skulpturen pekar bakåt men kan också ses som en port och en öppning för ett annat tänkande kring vår framtid, säger Åsa Jungnelius.

Cirkulärt tänkande, återbruk, mänskliga möten och processtänk återkommer i hennes vision för platsen och i konstprojektet ingår flera andra konstnärer. I början av maj ägde en ritual rum där jord från kommunens komposthög bars till området för att ge nytt liv. Jorden har använts i växthuset som byggts på platsen. Där puttrar livet av sig självt under sommaren och har växt upp lagom till att platsen öppnar för besökare i september. En spiral av sten på marken blir en labyrint att vandra runt i. Lera från Bråviken kommer att bli porslin i en servis. Längs den gamla rälsen blir det planteringar och cykelväg ersätter bilväg. En utomhusscen och närmast vattnet får naturen verka fritt – kajkanten lämnas som den är och låter naturen ta över.

-          Min bild av Norrköping är att staden alltid har varit beredd att pröva nya tillvägagångsätt för att överleva och det tycker jag speglas här också. Det här är ett modigt konstprojekt som jag fått förmånen att arbeta med, här är det som en deg som jäser och som bjuder in till medskapande, säger Åsa Jungnelius.

Konstprojektet är en del av Norrköpings kommuns satsning på offentlig konst i Inre hamnen och projektleds av Norrköpings Konstmuseum. I september håller paviljongen öppet under tre helger med extra mycket aktiviteter under kulturnattshelgen 29 september till den 1 oktober.

Läs mer på Norrköpings konstmuseums webbplats:

PAVILJONG #2: JORD | Offentlig konst i Norrköping (norrkopingskonstmuseum.se)