Första bygglovet godkänt

Nu är det första bygglovet för Inre hamnen godkänt. Det är HSB Östra med en tomt i centrala delarna av området som är först ut av de nio aktörer som valts ut för att utveckla stadsdelen i den första etappen. Det innebär att Norrköping nu tar ytterligare ett steg framåt i utvecklingen av en ny levande och nytänkande stadsdel. Under slutet av 2021 planeras bygget av de första bostäderna i kvarteret komma igång.

-HSB Östra har hållit sin linje vad gäller design och material genom hela processen vilket vi ser mycket positivt på, och vi ser med spänning fram emot att se deras bostäder växa fram. Nu kan vi fortsätta framåt mot vår vision. Projektet Inre hamnen ger oss en stor möjlighet att påverka framtiden för hela staden och skapa en stadsdel som alla Norrköpingsbor är stolta över, säger Ola Brånäs, projektledare Inre hamnen.

Uppbyggnaden av den nya innerstadsdelen Inre hamnen pågår för fullt, och de markförberedande arbetena har varit i gång i snart två år med följande punkter som genomförts eller är pågående;

  • Kanontorget, entrén till det nya bostadsområdet, står klar
  • En ny kaj är spontad, och pålning, armering, gjutning av pålbockar pågår
  • En bro är redan på plats och ytterligare en bro kommer att vara leveransklar inom kort
  • De blivande kanalerna i området är spontade och utgrävda, och gjutning av platta och väggar pågår

Inre hamnen beräknas få cirka 3 000 bostäder och hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter som till exempel förskolor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål.

De 50-tal bostadsrätter som HSB Östra fått bygglov för ska byggas både som flerfamiljshus och som stadsradhus. Preliminär inflytt är hösten 2023.