Nu bygger vi Inre hamnen

Med känsla för historien, blick mot framtiden och en unik närhet till vattnet förvandlas en tidigare trist baksida till en attraktiv framsida. Nu byggs Inre hamnen.

Efter sanering av förorenad mark är strukturen med nya gator och övrig infrastruktur snart på plats. Nu väntar byggstart för kajstråk, broar och en ny kanal. Därefter kan de första bostadshusen börja byggas. Vi räknar med slutet på 2020, säger projektledaren Fredrik Wallin.

Vattenkontakt i hela stadsdelen

Totalt kommer Inre hamnen att ha omkring 3 000 lägenheter, plus allt det där andra som hör till ett pulserande stadsliv: arbetsplatser, butiker, restauranger, caféer och besöksmål. Allt nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg. Och inte bara det, här blir det riktig närkontakt med vattnet. Dels via en allmän badplats intill en ny stadspark mitt i området, och dels via nya kanaler som kommer att sträcka sig in i områdets bostadsdelar.

– Inre hamnen är definitivt inte ett stadsbyggnadsprojekt i mängden. Det blir en helt unik vattenkontakt, även för Norrköpingsbor som är vana vid Strömmens forsande vatten. De allmänna platserna och det centrala läget blir något alldeles extra, säger Fredrik Wallin.

Arkitektur med hög ambitionsnivå

Den höga ambitionsnivån gäller även arkitekturen som får en spännande variation med olika höjder och hustyper. Allt är dessutom genomsyrat av höga hållbarhetsmål. Samtidigt kommer karaktären av gammal hamnmiljö att behållas. Även den nuvarande rutnätsstrukturen med kvarter, gator och gränder. Vissa gamla tegelbyggnader blir också kvar, även några hamnkranar.

3 000 bostäder i hela området

Den första etappen, som byggs i anslutningen till kanalen, innehåller 1 000 bostäder, kontor och en förskola. Här har kommunen tillsammans med byggherrarna tagit fram en gemensam utbyggnadsordning, med gemensam tidsplan under hela byggprocessen, inklusive all logistik av materialflöden och tillfartsvägar.

– Det är ett smart sätt att tillsammans bygga hela kvarter, konstaterar Fredrik Wallin. Nu detaljplaneras nästa etapp som består av 2 000 bostäder. Den etappen byggs längs Norra promenaden och länkas via ett nytt park- och aktivitetsstråk till kanalerna och Strömmen. För Fredrik Wallin som jobbat med Inre hamnen i sju år går nu uppdraget som projektledare mot sitt slut.

"Allt har gått enligt plan"

– Ja, mitt jobb handlar ju om planering. Så nu när Inre hamnen som projekt allt mer övergår till produktion så blir jag överflödig, säger han med ett leende.

Han beskriver arbetet som otroligt inspirerande. Inte minst att nu varje dag på plats se vad som händer. Det är full fart i alla ändar, som han säger och ett mycket bra samarbete mellan alla aktörer.

– Det har varit otroligt tacksamt att få jobba med ett så stort och omfattande stadsbyggnadsprojekt
som framför allt är så bra för alla. Vi renar marken och tar vara på det fantastiska läget vid vattnet, där vi nu skapar en unik stadsmiljö, utan motsvarighet i Sverige. Allt har gått förvånansvärt bra, helt enligt plan.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen Next:Norrköping i december 2019.
Text: Per-Åke Hultberg